Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Aktivity v obvodě Ostrava - Jih

Aktivity v obvodě Ostrava - Jih

 

V lednu a únoru letošního roku se uskutečnila  u našich sousedů  v obvodě Ostrava – Jih rozsáhlá akce, ve které odpovědělo více jak tisíc respondentů na otázky, zaměřené na  kvalitu každodenního  života. Občané v této anketě  ocenili  zlepšení životního prostředí, čistotu ve městě, dobře fungující městskou dopravu, investice do dětských hřišť , úpravy prostor v Bělském lese  a pokračující  opravy domů.  Problémy setrvávají s nedostatkem parkovacích míst , s ubytovnami, s kosením trávy a s bezpečnosti. Podrobnosti jsou uvedeny v článku „Jak to vidíte vy, občané Jihu?“ v dubnovém čísle Jižních Listů.

Další, podobnou akcí  městského obvodu Ostrava – jih, je spolupráce občanů na tvorbě rozpočtu, známá pod pojmem „participativní rozpočet“, která bude zahájena v květnu. Podrobnosti jsou opět v článku v Jižních Listech s názvem „Společně tvoříme Jih!!!“

Položil jsem si otázku, zdali mají tyto a podobné akce význam, zda nejde o zbytečné plýtvání časem  jak organizátorů tak případných respodentů. Asi nikoliv, a to z těchto důvodů:

1. Je možné takto zjistit, zda je vůbec  mezi občany  zájem  o veřejné záležitosti a snaha je ovlivňovat.

2. Pokud ano, je to dobrá zpráva. Lidé stále ještě věří, že svými názory mohou leccos změnit a zlepšit.

3. Výsledky průzkumu lze i prakticky uplatnit při  tvorbě perspektivních  plánů investic a v dalších činnostech  a aktivitách místní správy.

Pokud má tento nebo podobný názor většina zastupitelů, bylo by žádoucí  tuto anketu uspořádat i v Hrabové. Stále jsme ještě v prvé polovině volebního období a je dostatek času i na případnou realizaci některých námětů, se kterými občané přijdou. Také by byl zajímavý pohled širší veřejnosti na současné aktivity, které se na úseku investic  připravují nebo již realizují.

16. 5. 2016    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum