Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co nového u sousedů

Co nového u sousedů

 

Čas od času píši v Hrabovských novinách  o různých zajímavostech, které jsem objevil  na  webových stránkách nebo v časopisech  sousedních obcí  (Nová Bělá, Paskov, Vratimov, Ostrava-Jih).

 Po návštěvě akce „Hravá Hrabová“ pokládám za nám blízkou i stejnojmennou  obec na Šumpersku.

 I když je poměrně malá (641 obyvatel), jsou  v místním obecním časopise a na zdejších webových stránkách informace, které mohou zajímat i některé vnímavé občany  „velké“ Hrabové.

Tak na titulní stránce posledního čísla místního časopisu „malé“ Hrabové   je obsáhlý článek s názvem „Rozvoj spolupráce s  městským  obvodem Ostrava Hrabová“. V tomto článku se mimo jiné píše:

„Počátkem měsíce května oslovil starostu obce Jiřího Linharta zástupce kulturní komise městské části Ostravy – Hrabové  pan Miroslav Houžvička s žádostí o navázání spolupráce  s naší obcí.  Jako hlavní důvod uvedl snahu o vzájemném kulturním  a společenském obohacení a sblížení a  návštěvy pořádaných akcí.  Slovo dalo slovo a 24. května  2016 k nám přijela delegace tvořená starostou městské části  Ostrava –Hrabová  Igorem Trávníčkem,  Miroslavem Houžvičkou a redaktorem Hrabovských listů Petrem Žižkou. Členové delegace shlédli videoprezentaci naší obce a došlo i na procházku  po  obci.  Závěrem návštěvy pozval starosta Ostravy-Hrabové naše občany  do jejich obce na přehlídku kulturně-sportovních akcí, která   se uskuteční  3. září 2016.  Obě strany zhodnotily návštěvu jako velice přínosnou  a myšlenku vzájemné účasti na kulturních akcích označiy za cílený krok k další bližší spolupráci“.

Návštěva  delegace z „malé“ Hrabové se uskutečnila  v plánovaném termínu  a  o jejím průběhu dnes ráno informovaly Hrabovské noviny.  

Tolik k této záležitosti, a nyní ještě několik poznámek k webovým stránkám „malé“ Hrabové.

Především mě tam zaujala  videa, která  velmi dobře dokumentují vývoj a současný stav obce. Začali s tím již v r. 2007 a jsou neustále v této oblasti aktivní.  Osobně doporučuji  případným zájemcům video  „Změny Hrabové v r. 2013-2014“ a  „Vesnice roku 2016“. Toto video  se mělo promítat i u nás  3. 9. 2016 večer  na hřišti TJ Sokol  v rámci akce  Hravá Hrabová.

Také jsem zaznamenal, že v „malé“ Hrabové  již od r. 2010 zveřejňují nejen usnesení, ale i zápisy z jednání zastupitelstva. Pro někoho maličkost, pro jiné významná záležitost. Ve „velké“ Hrabové k tomu zastupitelé přikročili až v r. 2015. A dost obtížně se to prosazovalo.

6. 9. 2016     V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum