Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co nového u sousedů

Co nového u sousedů

 

Po delší době se opět věnují Hrabovské noviny našemu blízkému sousedu – Nové Bělé. Zdejší zpravodaj čtu pravidelně a vždy tam najdu  leccos inspirativního i pro Hrabovu.

Pokud jde o vlastní časopis, je vždy na titulní  stránce vpravo uveden obsah, což je velmi praktické. Ne každého zajímá vše. Časopis tiskne tiskárna Kleinwachter z Frýdku Místku. Redakční rada je tříčlenná a je v ní dokonce místostarosta.

Na titulní stránce je fotka s jarním motivem a s básníčkami  žáků 4. třídy místní školy  s názvem „Jaro“ a „Hokej na jaře“ Prima nápad. Šimon Makara  i Filip Novotný   mají  nesporně talent.  Svědčí o tom i verše Končí nám hokej, led už je mokrej.

Přes všechny obíže s utajováním osobních údajů se daří dlouhodobě veřejně  poblahopřát jubilantům. Tentokrát jich je 19, nejstarší  paní se dožila požehnaných 99 let!

Vždy si přečtu pozorně, co probírali na svých zasedáních radní a zastupitelé  Nové Bělé. Radní rozhodli mimo jiné  provést vlastními silami protihlukové opatření na trase Paskov – Nová Bělá. Také projednali návrh zápisu do kroniky za r. 2015 a tento schválili. Zastupitelé se zabývali obvyklými záležitostmi, neřešili nic podstatného. Snad jen  změnu ve složení finančního výboru.

Zcela výjimečné jsou „Novobělské babičky“ a jejich aktivity. Kéž by někdy vznikly podobné aktivity i v Hrabové!  Prozatím ale nic tomu nenasvědčuje a iniciativa naší  paní Šárky Bořutové, které si velice vážím, má doposud jen částečný úspěch.  Ale některé záležitosti vyžadují hodně času.

Potěšilo mě na str. 6  zveřejnění textu místní kroniky za r. 1991. Na rozdíl od Hrabové jsou  místní kronikář a letopisecká komise  aktivní a občané se tak dozví o událostech nejenom  z velmi vzdálené mínulosti. Vždyť poučení lze čerpat i doby nedávno uplynulé. A možná větší, než z té velmi vzdálené.

Oceňuji i článek na str. 9 o postupech při řešení přestupků. Možná, že by to zajímalo i občany Hrabové s doplněním skutečných údajů za poslední roky. Vývojové trendy napovídají leccos.

Pak následuje inzertní část. Inzeruje zde své služby místní  kominík,  zahradnictví „U krtka“, TJ Sokol oznamuje konání „Závodu zdatnosti“, a „Novobělské patnáctky“, pan Kanclíř z Hrabovské ulice  propaguje krmení psů metodou BARF, je zde i inzerce na kované ploty, pletivo a garážová vrata. A celostránková reklama s názvem „Letní sokolský tábor.“ Pobyt je dotován statutárním městem Ostravou.

A celá řada dalších zajímavých zpráv.

30. 5. 2016    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum