Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co píší naši sousedé - červen 2015

Co píší naši sousedé - červen 2015

Novobělský zpravodaj (dvouměsíčník, 8 stránek)  v č. 3 přinesl následující informace:

U příležitosti oslav 70. výročí Osvobození dostaly děti ZŠ v hodině češtiny za úkol navštívit starší občany a zapsat jakýkoliv příběh či zážitek těchto pamětníků na dobu války a na  Osvobození. Příběhy se pak četly v hodinách slohu a nejlepší otiskl Novobělský zpravodaj.

Nový starosta Lumír Bahr (KSČM) informoval ve svém sloupku o budování kanalizace na ul. Hrabovská. Otevření nově postavené školky se plánuje na 1. září.

O činnosti Českého svazu žen informuje jejich předsedkyně. Jsou zmíněny velikonoční a vánoční výstavky a především soubor „Novobělských babiček“, známý v širokém okolí. Svaz má 88 členek.

Připravuje se 8. ročník koncertu „Pod otevřeným nebem“, který každoročně organizuje známá umělkyně paní Jana Doležílková z Nové Bělé.

Na vítání občánků vystoupilo zdejší umělecké trio. Na závěr slavnosti bylo vypuštěno 100 holubů.

Hostinec „U Balcara“ zahájil rozvoz obědů za 75 Kč.

V červnovém čísle Jižních listů (měsíčník, 24 stránek) se můžeme dočíst:

Starosta a všichni radní se občanům omlouvají za komplikace a chyby, kterých se dopustili při výběrovém řízení v zajišťování sečení trávy. Dále v tomto článku starosta otevřeně hovoří o složitostech a problémech  při vyřizování podnětů a připomínek občanů.

Informace o nové a podnětné akci (i pro Hrabovou!) „Rozpočet, který řídí občané“.

Aktuální (i pro Hrabovou!)  je rovněž článek s názvem „Veřejná diskuse s občany v Zábřehu“. Popisuje průběh veřejné diskuse o plánované revitalizaci prostoru před restauraci Ural.

Červnové číslo Vratimovských novin (měsíčník o 15 stránkách) přinesl mimo jiné tyto zajímavosti:

Ředitelka MŠ informuje o dokončení rekonstrukce „přírodní zahrady“, která má mimo jiné pěstovat v dětech lásku k přírodě a ekologické návyky.

Občané Vratimova jsou obsáhlém článku informováni o ekologických investicích v Arcelor-Mittal.

V pokračování textu místní kroniky je kapitola o „přiškolení“ osady Hrabové – Závodí  k Vratimovu. Týkalo se 55 domů a stalo se tak v r. 1934.

V inzertní společenské rubrice jsou 2 jubilejní a 3 sdělení „Vzpomínáme“.

Paskovský zpravodaj (dvouměsíčník, 32 stránek) přinesl následující zprávy:

Na celé stránce jsou informace a zápisy  z výborů zastupitelstva a komisí rady.

Při oslavách Osvobození Paskova vystoupily u Památníku se svým programem i děti z MŠ.

Občanům Paskova byly poskytnuty podrobné informace o tzv. e-aukci na nákup plynu a el. energie, kterou organizuje radnice.

Byl uskutečněn zájezd pro vzorné žáky ZŠ do Jeseníků.

V místní knihovně proběhla beseda „Knížka pro prvňáčky“.

Další zajímavé články: Zahrádkáři informují, Včelaři počítají ztráty, Klub důchodců je aktivní.

V inzertní části paní Batková stále nabízí chlebovické brambory a zelí.

 

Tolik několik informací od našich sousedů. Záměrně jsou vybírány tak, aby inspirovaly i naše občany  a příslušné orgány veřejné správy v Hrabové. A možná i redaktora Hrabovských listů pana Pavelku.

29. 6. 2015.    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum