Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co píší naši sousedé - říjen 2015

Co píší naši sousedé - říjen 2015

 

Možná, že i čtenáře Hrabovských novin zaujmou některé informace z místních časopisů našich sousedů.

Vratimovské noviny.

Politické strany, spolky a organizace pořádají u příležitosti výročí vzniku samostatného Československa a k uctění památky TGM slavnostní akt 17. října v 15 hodin, a to před ZŠ Vratimov.

Strana zelených ve Vratimově věnuje velkou pozornost měření kvality ovzduší, zejména prachových částic. O výsledcích bude veřejnost informována.

Spolupráci města se starší generací  řeší ve Vratimově tak, že na setkání jsou prostřednictvím Vratimovských novin zváni všichni občané, starší 70-ti let. Pořádá to ve třech různých termínech komise pro občanské záležitosti.

V cestovatelském okénku popisuje své zážitky z týdenní dovolené paní starostka Dagmar Hrudová, která jako turistka navštívila Moldavsko, Podněsteří a západní Ukrajinu.  Zajímavé a poutavé vyprávění o krajinách, o kterých se nyní příliš nepíše.

Paskovský zpravodaj.

Jak je v Paskově zvykem, občané jsou poměrně dobře informováni o činnosti zastupitelstva a rady města prostřednictvím místního zpravodaje.

Rovněž jsou zde pravidelné informace o aktivitách seniorů, a to díky zprávám z Klubu důchodců. Je to velmi aktivní organizace.

Hojně je dokumentována sportovní činnost. V Paskově mají i  Orla, což je v dnešní době vzácnost. V dávných dobách byl Orel velmi populární, obzvlášť na venkově.

Byla vyhlášena veřejná sbírka na dokončení  oprav  Paskovského zámku.

Pan Libor Janáček přináší informaci  pamětníka o velké povodni v r. 1880. V Hrabové se podobný popis nezachoval, ale asi to bylo podobné jako v Paskově. Byla to velká hrůza. Článek stojí za přečtení.

V inzertní části hledá místní pekárna pekaře nebo pekařku.

Jižní listy.

Ve svém sloupku píše pan starosta o hernách a hracích automatech. Obvod Ostrava – Jih vytáhl do boje za jejich úplné zrušení a starosta popisuje, jak je tento boj těžký.

Celá stránka časopisu je věnována obecním bytům, bytovému pořadníku a žádostem o bydlení v těchto bytech. I v tomto obvodě měli nedávno se správou bytového fondu velké problémy.

Ve sloupku „Slovo zastupitele“ popisuje zastupitel za hnutí ANO 2011 současné  nedostatky  v oblasti bezpečnosti občanů a své návrhy na řešení.

 Tomáš Majiš  napsal zajímavý článek „Generál Laudon a Výškovické šance“. Určeno pro milovníky historie. Pokud jsou takoví i v Hrabové, doporučuji ke čtení. 

Novobělský zpravodaj.

V říjnovém čísle informuje starosta o otevření nové mateřské školy pro 72 dětí.

Na přání občanů se na webových stránkách obce zveřejňuje novobělská kronika v elektronické podobě.

Vítání občánků se zúčastnily Novobělské babičky se svým programem.

Letošního ročníku „Nová Bělá pod otevřeným nebem“se mimo domácí  umělce zúčastnili i hosté z Řecka a Číny.

V inzertní části nabízí své služby autoservis Vávra a kominictví Radovana Polakoviče.

 22.10.2015.   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum