Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co píší naši sousedé - srpen 2015

Co píší naši sousedé - srpen 2015

 

Novobělský zpravodaj.

Čtenáři jsou podobně informování o dokončení výstavby a o otevření nové mateřské školky, které se uskuteční 27. srpna 2015. V budově nové školky jsou 3 oddělení, kuchyň a další potřebné prostory vč. propojení ze zahradou. Velký důraz byl kladen na nízké nároky na energie. Náklady na stavbu byly 27 mil. Kč, město Ostrava poskytlo dotaci  5 milionů.  Kapacita 72 dětí. Školka stojí v blízkosti Mitrovické ulice na bývalém hřišti DTJ.

Pak mě zaujala skutečnost, že v rubrice „Blahopřejeme jubilantům“ požádalo o zveřejnění svého jubilea 18 občanů ve věku 70 - 95 let. V posledních Hrabovských listech bylo zveřejněno pouze jedno jubileum  Čím to asi je? Že bychom měli tak rozdílnou mentalitu?

Tradičně podávají spoluobčanům zprávu o své činnosti ženy z Českého svazu žen.

Organizátoři Novobělské pouti (12 – 13 září) vyzývají všechny občany, kteří mají nápad, jak obohatit program, aby se ozvali.

Organizátoři 8. ročníku koncertu “Pod otevřeným nebem“ oznamují program a zvou všechny občany.

Jako obvykle místní kronikář zveřejňuje úryvek z  novobělské kroniky. Tentokrát s názvem „Stalo se před 70. lety“.

Zveřejněn Závěrečný účet hospodaření Nové Bělé  za r. 2014.

V inzertní části zveřejněno 8 placených inzerátů místních živnostníků.

Jižní listy.

V pravidelném sloupku starosta Martin Bednář (ANO 2011) popisuje problematiku tzv. zpětné vazby mezi občany a radnicí, kdy často je nutno vyslechnout i  protichůdné názory. Na dokreslení svých slov uvádí klasický příklad: Jedni požadují lavičky, jiní si to nepřejí, protože se tam údajně budou soustřeďovat hluční a  nepřizpůsobiví občané. Jak rozhodnout? Úvahy a komentáře tohoto starosty, zveřejňované v Jižních listech, se liší od komentářů mnohých jiných starostů, kteří vyzvedávají pouze své  úspěchy a skutečné problémy se snaží před občany zatajit.

V rubrice „Aktuality“ je rozhovor s místostarostkou Hanou Tichánkovou (ANO 2011) na téma „Rozpočet, který řídí občané“. Tyto tendence se začínají ujímat v některých obcích na různých místech státu, kde se občané skutečně zajímají o věci veřejné a o efektivní využívání veřejných financí.

Článek „Údržba zeleně na území obvodu“ řeší problematiku, která  může být aktuální i pro Hrabovou. V dřívějších letech se vynakládalo v tamnějším městském obvodě na tyto práce 95 mil. Kč. Jelikož novému vedení obvodu se to zdálo příliš drahé, bylo vypsáno nové výběrové řízení, a světe div se!  Byl vybrán nový dodavatel, který požadované práce je ochoten provádět za 26 mil. Kč.

V další rubrice se dozvídáme, že zastupitelstvo městského obvodu  schválilo perzonální změnu ve funkci předsedy kontrolního výboru.

Vznikly nové webové stránky, věnované historii obvodu Ostrava-Jih včetně fotodokumentace.

V Zábřehu se uskutečnila beseda s občany na téma „Plánované rekonstrukce v okolí restaurace Ural“. O jednotlivých částech tohoto projektu mohou přítomni nejenom diskutovat, ale i hlasovat. Besedy se zúčastnil i starosta, místostarostové a další zastupitelé.

V časopise Jižní listy  již funguje novelizace tiskového zákona. Je zde poskytován prostor i názorům opozice. Svědčí o tom článek Jana Dohnala, zastupitele za opoziční ODS, ve kterém kritizuje současné vedení obvodu za  netransparentní jednání na posledním zastupitelstvu. Mimo jiné je kritizován audit ve věci správy obecních bytů.

Radnice informuje občany, že nájemné v obecních bytech se nezvýší. Současné ceny jsou následující: U bytů s dřívějším tzv. regulovaným nájmem 50 Kč za m/2, u bytů se sníženou kvalitou  45 Kč za m/2.

Občané jsou dále informováni o rozhodnutí zastupitelstva  převzít správu domovního a bytového fondu do vlastních rukou. Se službami příspěvkové organizace, zajišťující doposud tyto služby, je nespokojenost mimo jiné i v oblasti vymáhání pohledávek za nájem, kde dluh činí přes 43 mil. Kč.

Tolik několik zajímavostí z časopisu našich blízkých sousedů.

Vratimovské noviny.

Poslední prázdninové číslo Vratimovských novin jsem komentoval  28.7. 2015.

Paskovský zpravodaj.

Srpnové číslo doposud nevyšlo.

  22. 8. 2015.  V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum