Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co píši u sousedů

Co píši u sousedů

 

Za sousedy Hrabové považuji Vratimov,  obvod Ostrava-jih, obvod  Nová  Bělá  a Paskov. Odjakživa  máme s těmito sousedy blízké vztahy, včetně těch příbuzenských.  Mělo by nás zajímat  co se u našich sousedů děje, co tam mají zajímavého a v čem bychom se mohli poučit. Mnohé se můžeme dozvědět z  jejich obecních časopisů.

 Dnes se budu věnovat pouze Vratimovským novinám z května letošního roku.

Na titulní stránce je zpráva současné starostky Vratimova paní  Dagmar Hrudkové o  návštěvě polského  družebního města Strumeni, a to v rámci oslav největšího křesťanského svátku Velikonoc.  Není určitě na škodu  pěstovat podobné družební vztahy.  Zpestřuje to občanské aktivity,  může  to dokonce přispět z získání různých poznatků a nápadů, realizovatelných i doma. Nemusí to být nutně vztahy přeshraniční. Naší obci se nabízí navázání družby s našim jmenovcem – malebnou  vesničkou  Hrabovou v Olomouckém kraji. Doposud nevyužitá možnost. Asi  se to jeví pro současné zastupitelstvo jako příliš náročné a  zbytečné.

Dále mě zaujala na stránce 3 pozvánka zastupitelů na „Hovory s občany“ s následujícím programem: Akce a investice v Horních Datyních. Srdečně zvou zastupitelé, zvoleni z Horních Datyň. Umím si představit zájem o podobnou besedu svolanou zastupiteli Hrabové za vesnickou část  na téma: 1.  Dopravní ruch na Paskovské ulici.  2. Kanalizace v jižní části obce.  Jenomže se asi nedočkáme. Bylo by to nad síly a možnosti příslušných zastupitelů. Také proč se takto angažovat, vždyť není k tomu žádný důvod.

Další má poznámka se týká článku na str. 8 – Městská knihovna Vratimov.

Je obdivuhodné, kolik finančních prostředků věnuje město Ostrava na udržení provozu místních knihoven, včetně té v Hrabové. V době internetu a dalších nových informačních technologií je to velmi obtížné. V propagaci hrabovské knihovny se naše paní  knihovnice snaží jak může, viz pravidelné  příspěvky do Hrabovských listů. Ale článek  o aktivitách knihovny ve Vratimově včetně fotografické dokumentace naznačuje, že možnosti propagace klasických knih, zvláště u tech nejmladších čtenářů, jsou neomezené.

Poslední poznámka  ke květnovému číslu Vratimovských novin se týká kroniky. Všeobecké fráze o významu kronik a   poučení z minulosti pro současnou  generaci  lze naplňovat hlavně tak, že se budou zveřejňovat kronikářské záznamy s vhodnými komentáři o tom, jaké poučení z minulých dějů a událostí  si můžeme vyvodit i pro přítomnost. Vždyť na zkušenostech našich předků (dobrých i zlých) stojí v podstatě i úspěchy nebo neúspěchy i  současné generace. Na rozdíl od Hrabovských listů se Vratimovské noviny tomuto tématu  dlouhodobě  věnují. Můžeme jen závidět.

Tolik několik poznámek z posledníku výtisku Vratimovských novin.

15. 6. 2016   V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum