Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Co se děje v okolních obcích

Co se děje v okolních obcích

Hrabová  po mnoha letech stagnace prožívá v posledních letech  velmi aktivní období. Přispěli  k tomu i někteří občané a někteří  tzv. opoziční zastupitelé.  Mezi dříve nevídané aktivity považuji za nejvýznamnější následující:

1. Jednání zastupitelstva je v tomto funkčním období  sledováno ve větší míře i občany  a zastupitelstvo  poměrně často respektuje i jejich názory. Viditelně se zlepšila činnost některých  výborů a komisí.

2. Podařilo se významně zlepšit rozsah a obsah různých  informací na webových stránkách obce a v Hrabovských listech. Webové stránky průběžně informují  o činnosti všech orgánů Zastupitelstva a Rady,  konkrétně o činnosti výborů a komisí a dokonce jsou k dispozici i zápisy z jednání zastupitelstva. Hrabovské listy vychází v dříve nebývalém rozsahu, informují o všech důležitých událostech a mají v nich možnost vyjádřit své názory i opoziční zastupitelé.

3. Předmětem diskuse jak mezi zastupiteli tak mezi občany jsou dlouho odkládané záležitosti  dalšího rozvoje obce. Jsou zde obavy, aby Hrabová nebyla pouhým „satelitem“ Ostravy, ale sídlištěm se vším potřebným vybavením. Včetně kulturního střediska a dalších potřebných objektů.

Zajímalo mě, jak jsou na tom okolní obce, jaké jsou jejich současné priority. Informace jsem čerpal z posledních zasedání zastupitelstev  a rad a z místních časopisů.  Zaujaly mě následující události:

Vratimov:  Velké úsilí je věnováno dostavbě kanalizační sítě, nyní v Horních Datyních a v Zaryjích, rekonstrukcím  chodníků a výstavbě nových budov na koupališti. Na posledním zastupitelstvu se  podrobně diskutovalo o způsobu financování místního sportu, byl  vznesen požadavek, aby město mělo větší přehled o činnosti sportovních klubů, kterým jsou udělovány dotace z rozpočtu města. Mezi současnými veřejnými zakázkami je Oprava střechy kulturního střediska, Rekonstrukce pěšin na hřbitově a Nákup nového nábytku do  ZŠ.

Paskov: I u našich jižních sousedů je  nyní věnováno velké úsilí dostavbě  městské kanalizace.  Bude svolána schůzka se zájemci o domácí čistírny odpadních vod. Dále se nyní řeší bezúplatný převod pozemků  zámeckého parku  na město Paskov. V záležitosti likvidace Dolu Paskov nadále trvají výhrady k řešení vodního hospodářství v této lokalitě. Povodí Odry nepovolí vpouštět do potoka Ščučí odpadní vody a společnost Green Gas uvažuje o výstavbě vlastní čističky odpadních vod.  Mezi současnými veřejnými zakázkami je Seniorské bydlení v areálu zámku, Stavba tělocvičny v ZŠ, Stavební úpravy v místním kině.

Stará Bělá: Na posledním zasedání zastupitelstva byly probrány dva body:  Měsíční odměny neuvolněným zastupitelům pro rok 2018 a žádost o účelovou dotaci, adresovanou na město Ostravu.   Měsíční odměny zastupitelům byly schváleny v následující výši:  Místostarosta: 6 000 Kč a 5 hod. refundace zaměstnavateli. Člen zastupitelstva +člen rady: 1 500 Kč. Člen zastupitelstva+člen rady+předseda komise: 2 100 Kč. Člen zastupitelstva+předseda komise:   1 000 Kč. Člen zastupitelstva:  400 Kč. Dále byla zastupitelstvem schválena žádost o účelovou dotaci na realizaci projektu Fit park z dotačního programu „Program na podporu zdravého stárnutí v MS kraji“. Mezi současnými veřejnými zakázkami jsou Stavební úpravy domova pro seniory, Zhotovení kopie sochy Ant. Švehly, Oprava MK  Potoky a Na Močárku, Oprava kotelny v MŠ, Vybudování  manipulační plochy u hřbitova.

Jak jinak, každá z uvedených obcí si řeší své aktuální problémy. Stále je převážně všude na předńím místě dostavba v minulosti tak zanedbávané  infrastruktury.

 Pak je zde také  významná oblast, a to  rozsah a otevřenost v  informování občanstva o činnosti samosprávy.  Na základě průběžného sledování  a vyhodnocení různých veřejně přístupných  podkladů a dokumentů  diskusí s  mými známými a příbuznými v uvedených obcích jsem dospěl k závěru, že občané Hrabové jsou na tom  v této oblasti  velice dobře. Stačí porovnat množství informací, které se zveřejňují  na webových stránkách okolních obcí a Hrabové. Velice si toho vážím.

6. 12. 2017   V.S.

 

 

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum