Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Investiční výstavba u sousedů

Investiční výstavba u sousedů

 

V posledních letech se příznivý ekonomický vývoj státu  promítl i do vyšších příjmů obcí. Nastaly tak podmínky pro nápravu  toho, co bylo mnoho let zanedbáváno. Ne všude toho využívají, mnohdy se tyto finanční přírůstky  utrácí velmi  nepromyšleně.

V oblasti investic si velmi dobře vedou naší sousedé ve Staré Bělé. Alespoň podle zpráv, které jsem si přečetl v letošních číslech Starobělského zpravodaje.

Jíž vloni věnovali  starobělští radní pozornost přístřeškům na autobusových zastávkách. Z vlastních peněz jich doposud opravili  8, v plánu mají ještě opravy šesti. Obsáhlá informace o tom je v lednovém Starobělském zpravodaji.

V únorovém Zpravodaji je informace o připravované stavbě sportovní haly s plánovanými náklady cca 60 mil. Kč a s termínem realizace 2021-2022. Ve výběrovém řízení zvítězil projekt místního občana Ing. arch. Jiřího  Hořínka (31). Asi proto, že velmi podrobně zná potřeby zdejších občanů.

V březnu je ve Starobělském zpravodaji podrobná zpráva o zvýšení počtu bytů pro starobělské seniory. V nástavbě nad již existujícím Domem seniorů vzniklo devět nových garsonek. Každá má vlastní kuchyňský kout a sociální zařízení. Vše bylo postaveno za 20 mil. Kč, 12 mil. zaplatila Stará Bělá a  8 mil. město Ostrava.  V minulých dnech měli občané Staré Bělé  možnost prohlídky.  Jedna z účastnic prohlásila: „To není jako dostat se někam, kde nikoho neznáte a nemáte společné zážitky. Ale bydlet s lidmi, se kterými  jste žila v jedné vesnici, to je velký bonus“. Tím tato občanka vyslovila tu  nejdůležitější  přednost vybudovaných malometrážních bytů.  Velikou výhodou tohoto již dlouhá léta existujícího Domova důchodců je jeho umístění v centru obce se  v místní kuchyni.

Zajímalo mě, kde na tyto investice získávají ve Staré Bělé peníze.  Po prostudování letošního rozpočtu tohoto městského obvodu jsem zjistil, že zdejší radní jsou při utrácení peněz z obecní pokladny velmi zodpovědní.  Z celkových příjmů věnují na nezbytný administrativní a jiný provoz obce pouze 26 mil. Kč  a pro veřejně prospěšné  investice ( tzv. kapitálové výdaje) plánují 20 mil. Kč., což je 43% z jejich  rozpočtu.

V  Hrabové z rozpočtu 84 mil. Kč se pro rok  2019 plánuje na kapitálové výdaje  dokonce 45 mil. Kč, z toho pro novou MŠ  je rezervováno 30 mil Kč.  Ale otázka je, jestli  naši radní dovedou  tento ambiciózní plán realizovat. To se uvidí až na konci roku.

10. 3. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum