Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Nová Bělá pod otevřeným nebem

Nová Bělá pod otevřeným nebem

 

Tato výjimečná a i nedoceněná kulturní událost se letos uskuteční již podeváté, a to 20. 8. 2016 na hřišti TJ Sokol Nová Bělá.

Bude přitom orchestr, složený z hráčů Národního divadla moravskoslezského, pozvání přijal i ruský tenorista Valentin Prolat a slovenský basista Mark Gurbal, oba  sólisté  ND v Praze. Možná se účastní i světoznámá sopranistka Gabriela Beňáčková.

Něco ze zákulisí. Mezi těmito umělci z hudebního světa  existuje velká solidarita a tradičně navštěvují akce svých kolegů a kolegyň, a to bez nároku na honorář.  Vážená paní Jana Doležílková patří mezi ně. Nedávno se přestěhovala z Nové Bělé do Paskova, má dvě děti, zdá se, že starší Maruška kráčí v jejich šlépějích.

Nápad Jany Doležílkové  uspořádat v Nově Bělé koncert  podpořili v r. 2008 místní zastupitelé a od té doby trvá tato tradice u našich sousedů  dodnes. Společně s organizátorkou této akce  vystoupil tehdy i tenorista  Mario Zhang z Kanady a místní rodačka houslistka Marie Korpasová. Výtěžek ze vstupného 32 tis. Kč obdržela mateřská škola v Nové Bělé.

Pak se tato akce každoročně opakovala, výtěžek byl vždy určen na dobročinné účely. Vystupovali umělci z Polska, Mexika, Číny, Rumunska, Kanady, Uzbekistánu, Řecka.

V loňském roce předvedli  své pěvecké umění  mimo Jany Doležílkové i další, mezi nimi tenor ostravského divadla Peter Svetlík a Petra Horňáková s lidovými písněmi. Nechyběla ani houstlistka Maruška Korpasová a klavírista Richard Pohl.

Jana Doležílková z Nové Bělé vystudovala ostravskou Janáčkovou akademii, ve zpěvu se pak zdokonalovala u proslulého tenora Mario Zhanga. Publiku se představila v r. 2005 v opavském divadle v roli Rusalky. Pak působila několik let jako sólistka ve Slovenském národním divadle v Bratislavě. Mimo Českou a Slovenskou republiku vystupovala  na divadelních scénách ve Spolkové republice Německo, v Polsku a v Řecku.

Za uplynulých 8 let zazpívalo v Nové Bělé  několik desítek umělců  z celého světa za hojné účasti nadšených diváků.  Koncerty se uskutečňují buď na místním hřišti TJ Sokol Nová Bělá nebo výjimečně i v prostoru DPS Bělásek. Těmto akcím přeje i Svatý Petr, prozatím pršelo jen výjimečně.

Škoda, že Hrabovské listy jsou stále ještě dvouměsíčníkem. V případě měsíčníku by mohly v srpnovém čísle pozvat i občany Hrabové na tuto akci, která se uskuteční  20. 8. 2016 u našich sousedů.

31. 7. 2016    V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum