Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > O čem informují Jižní listy

O čem informují Jižní listy

V devátém čísle  časopisu našich jižních sousedů jsou dvě zprávy, které možná budou zajímat i čtenáře Hrabovských novin.

Ta první informuje o připracované rekonstrukci obchodního domu  Železňák. Ti starší si pamatují, že byl kdysi dávno (v letech 1969 – 77)  stavěn neobvyklou technologií, kdy pro nosné prvky  byly použity ocelové nosníky.  Proto ten název Železňák. Jak bylo tehdy běžné, stavba byla často z různých důvodů přerušována a trvala neuvěřitelných 8 let!

 Po dokončení se Železňák stal nákupním střediskem pro široké okolí. V jeho sousedství se počítalo i s kinem,  stavba však nebyla dokončena a dnes jev tomto objektu finanční úřad.  V devadesátých letech větší část obchodů změnila svůj sortiment, zanikla mléčná jídelna, prodejna ryb, knihkupectví a další. Dodnes zůstala pošta, domácí potřeby, drogerie, obuv a textil,  potraviny, prodejna nábytku. Navíc přibyly dvě lékárny.

Nyní se zde začala rozsáhlá rekonstrukce jak vlastního objektu tak  okolních prostor. Železňák čeká úprava  fasády, výměna všech instalací a rozvodů, zateplení budovy.  Nově bude postaven výtah do 1. poschodí.

 V celém  okolí bude vyměněna dlažba a některá  místa budou opatřena vhodným mobiliářem. Také se rozšíří parkoviště u polikliniky. Prostor podél západní strany budovy bude po celé délce zastřešen a stane se místem pro rozličné aktivity, ať již komerční nebo jiné. Podchod pod ulici Horní  se zruší a  nahradí  úrovňovým přechodem. Vše má být ukončeno v r. 2019.

Další materiál, který stojí za pozornost, je na str. 16 a zabývá se tzv. vandalismem, případy svévolného  ničením veřejného majetku.  Na řešení tohoto problému vyslovilo  své názory pět místních zastupitelů z různých politických stran.

Téměř všichni  diskutující dávají vandalismus do souvislosti s výchovou, a to jak v rodinách tak také ve školách a v jiných podobných zařízeních včetně neziskových organizací.

 V  této souvislosti napadá dětská organizace  Skaut (Junák), která  svého času ovlivňovala výchovu  velké části mládeže.  Kdysi dávno byla i v Hrabové.

 Oslovení zastupitelé se shodli, že pouhá  represivní  opatření, jako bezpečnostní kamery a častější pochůzky městské policie jsou sice potřebné, ale daný problém nevyřeší.

Radní Otakar Šimík se domnívá, že správným krokem jsou akce realizované prostřednictvím  participativních rozpočtů. Lze předpokládat, že autoři a podporovatelé těchto návrhů  budou i více dohlížet na jejich provoz. Dále zmiňuje dostatek sportovišť a zájmových kroužků, protože „kdo si hraje, nezlobí“.

Radní Jiří Dostál upozorňuje na souvislost vandalismu s používáním alkoholu a dodoručuje zajistit, aby se nezletilí nedostávali  z němu tak snadno. Míří tím na dodržování platných zákonů  při jeho prodeji  jak v obchodech tak v restauracích.

Pokud je mi známo, tyto problémy se  prozatím v Hrabové  příliš nevyskytují. Snad proto, že prozatím možných cílů útoků  těchto vandalů je málo. Ale kdo je připraven, není  překvapen.

2. 10. 2017    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum