Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Poučme se u sousedů

Poučme se u sousedů

                                                

Mezi mé koníčky patří mimo jiné četba místních časopisů a webových stránek okolních obcí. Snad také proto, že tam bydlí někteří mí příbuzní, známí a bývalí spolužáci.  Zajímám se o komunální politiku, o činnost místních spolků a organizací, o činnost samosprávy a vnímám přednosti, vyskytující se v jednotlivých městských obvodech.

Ve Staré Bělé oceňuji zejména místní časopis. Začínali stejně jako v Hrabové velmi skromně na čtyřech stránkách, ale poměrně rychle se časopis přeměnil na měsíčník se 12-14 stránkami. Místní radní záhy pochopili, že časopis vyžaduje odborné vedení. Redakční rada a zejména redaktorka paní Jana Bohušová výběrem článků a způsobem jejich zpracování pozvedli tento časopis na vysokou úroveň. Jako jeden z mála časopisů zveřejňuje tento časopis před komunálními volbami i volební materiály volebních subjektů včetně volebních programů. Všechna čísla Starobělského zpravodaje jsou pochopitelně k dispozici i na webových stránkách městského obvodu.

Náš nejbližší soused, Nová Bělá, se může chlubit profesionálně vedenou videogalerii. Soudím, že na tom má zásluhu místní občan Josef Vala. Na videu jsou zde zaznamenány všechny důležité události z kulturního, společenského, sportovního a politického života obce.  Nejvíce se mi líbí video z akce „Vítání nových občánků“. Nejprve módní přehlídka batolat v kočárcích, pak proslov starosty, zápis do knihy občanů. Velice působivé zpracování, děti i rodiče mohou mít celoživotní památku.  Jednotlivé snímky lze shlédnout na webových stránkách Nové Bělé a zájemci si mohou příslušná DVD případně i zakoupit. Součást webových stránek obce je i videoreprezentace, kde prostřednictvím DVD autoři  zachytili  historický vývoj i současnost Nové Bělé.

V nedaleké Polance mají na webových stránkách v digitální podobě obecní kroniku.  Dalším průkopníkem tohoto počínání jsou Třebovice. Na webových stránkách mají tři zápisy, které začínají rokem 1982. Poslední z r. 2014 má 7 stran a je tam zaznamenáno vše potřebné a důležité, aby i naši potomci věděli, čím byl tento rok pro život Třebovic významný.

I Hrabová má svou aktivitu, doposud ve veřejném životě městských obvodů zcela ojedinělou. Jsou to internetové webové stránky Hrabova.info, zcela nezávislé na místní radnici. Každodenně přináší zajímavé zprávy ze všech oblastí života městského obvodu. A jsou často velmi kritické k činnosti místní správy a samosprávy. Zásluhu na této neobvyklé iniciativě má pan Radomír Orkáč se svými spolupracovníky. Na rozdíl od místních časopisů jsou však sledovány pouze těmi, kteří mají přístup k internetu.

Poznámka: tento článek byl rovněž zaslán do „restartovaných“ Hrabovských listů.  Téma však nebylo shledáno jako vhodné ke zveřejnění. Po přečtení květnového čísla jsem usoudil, že článek byl vyřazen oprávněně, narušil by svým obsahem „slavnostní“ ráz a celkovou koncepci tohoto čísla. Mimo to článek byl výslovně určen do rubriky „Dopisy a názory čtenářů, kterou  však prozatím HL postrádají.

            27. 5. 2015. V. S.

 

 

“ 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum