Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Současné starosti obvodu Ostrava - Jih

Současné starosti obvodu Ostrava - Jih

 

V posledním čísle Jižních listů č. 8 na str. 17 jsou zveřejněny názory některých zastupitelů na problematiku místních mateřských škol, kde je stále větší počet volných míst.

Místostarosta František Staněk za KDU-ČSL  vidí problém v tom, že „naše společnost je tak bohatá a občané tak pohodlní, že na plození a výchovu další generace nemají, nebo nechtějí mít čas“.

Opoziční zastupitelka Dagmar Hrabovská z hnutí Ostravak ve své  odpovědi na otázku redaktora  poznamenává, že tento problém netrápí pouze obvod Ostrava-Jih, ale celé město a dokonce celý Moravskoslezský kraj. Domnívá se, že  příčinou odlivu obyvatel  je špatné  životní prostředí a  nedostatek pracovních  příležitostí.

Zastupitelka za ČSSD  Věra Válková uvádí, že v případě málo využitých MŠ vznikají problémy s  vytápěním všech prostor  a s počtem pedagogických i nepedagogických pracovníků. Pokud se dosavadní trend nezastaví, bude nezbytné přikročit k rušení  některých  školek.

Místostarostka  za ANO paní Hana Tichánková připouští, že provoz a údržba tak velkého počtu zbytečných MŠ je velmi nákladná. Naznačuje, že vidí řešení ve vzniku určité konkurence mezi těmito subjekty  v nabízených službách,  a ta zařízení, která neuspějí, by mohla sloužit jiným účelům.

Zastupitelka za ODS paní Ivona Klímová by preferovala slučování školek, které jsou v těsné blízkosti, a mají málo žáků. Uvolněné budovy se pak využijí pro jiné účely, třeba pro zřizování odborných učeben vyšších typů škol. Nebo pro jiné mimoškolní a zájmové činnosti .

Takové  mají starosti naši sousedé  s nevyužitými budovami MŠ. Zastupitelé v Hrabové řeší nyní  problém poněkud jiný:  jak  přestavět  již nevyhovující  MŠ a současně zvýšit její kapacitu.

17. 8. 2017    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum