Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Spolková činnost a dotace

Spolková činnost a dotace

 

Jsem ze staré školy, kdy byla nezbytná šetrnost. To proto, aby si rodina mohla zakoupit to, co bylo potřebné. Proto mě irituje, když se s našimi obecními penězi zachází nezodpovědně. A opět musím připomenout stavbu propustku přes potok Ve Stromoví za 2, 5 mil. Kč a podobné „akce“.

Pokud jde o spolkovou činnost, ta má velký význam. Přináší lidem uspokojení, pěstuje v nich  žádoucí návyky a také je učí respektovat zásady občanského soužití. Vznikají zde mezilidské vztahy, které mají za následek nejen celoživotní přátelství, ale často i manželství. Tolik nezbytný úvod a nyní konkrétně k podstatě dnešního článku.

Průběžně sleduji události v sousedním Paskově  a nemohl jsem si nevšimnout vysokých dotací pro místní spolky a různá sdružení.

Mají zde celkem 20  organizací, kterým městská pokladna přispívá na jejich činnost. V roce 2018 to bylo 1 248 800 Kč. Peníze byly zastupitelstvem Paskova rozděleny takto:

Klub důchodců Paskov (80 tis. Kč ) O činnosti klubu jsou časté informace v Paskovském zpravodaji.

Klub seniorů Oprechtice (22.300 Kč).  Taktéž velmi aktivní organizace.

PIONÝR Paskov ( 110 tis. Kč).  Ve skupině je 120 dětí a vyvíjí dlouhodobě všestrannou činnost.

Chovatelé (40 tis. Kč). Pomáhají udržet tradiční záliby a jsou velmi aktivní.

Včelaři (10 tis. Kč). Mají 42 aktivních členů a velmi dobré výsledky v produkci medu.

Zahrádkáři (5 tis. Kč). V  Paskovském zpravodaji jsem nenašel informaci o počtu členů.

TJ Paskov (48 tis. Kč). Mají oddíl tenisu, volejbalu, gymnastiky žen a gymnastiky dětí.

Stolní tenis Orel Paskov (44.500 Kč). Má 3 družstva, zapojená  do různých soutěží.

Házená (170 tis. Kč). Jsou zde 4 družstva, dosahující výborných výsledků v celostátních soutěžích.

Bowling  Orel Paskov (10 tis. Kč). Bližší informace o činnosti se mi nepodařilo zjistit.

Paskov Saurians (310 tis. Kč). Florbalový klub pro děti a mládež s třemi oddíly (dorost, muži, ženy).

Spolek POSPOLU při ZUŠ (30 tis. Kč). Členové spolku se zabývají  hudbou a kulturou.

Spolek Po súsedsku  (95 tis. Kč). Folklorní spolek.

Římskokatolická farnost (100 tis. Kč). Bližší informace o poslání této dotaci jsem nezjistil.

Dům dětí a mládeže DDM ( 51 tis. Kč). Devět kroužků pro děti a mládež.

Medela – péče o seniory (15 tis. Kč).  Bližší informace jsem nezjistil.

Žirafa ( 10 tis. Kč). Bližší informace jsem nezjistil.

BESKYD DZR (15 tis. Kč). Bližší informace jsem nezjistil.

Andělé stromu života (15 tis. Kč) Pravděpodobně humanitární organizace.

Podané ruce (60 tis. Kč) Pravděpodobně humanitární organizace.

Rozdělení dotací pro rok 2018 bylo zveřejněno v Paskovském zpravodaji č. 3/2018. Do výše uvedeného přehledu jsem nezařadil dotace pro místní hasiče, protože to je velmi speciální oblast.

Po přečtení těchto informací asi mnozí budou překvapeni „velkorysostí“ našich sousedů. Vždyť „paskováci“ byli ve svém okolí známi jako šetrní lidé a dobří hospodáři.

Já jejich počínání pokládám za velice moudré. A možná, že tato dlouhodobá „velkorysost“ přináší své ovoce. Vždyť tak bohatou spolkovou činnost nemají v širokém okolí. Podle všeho téměř každý obyvatel Paskova je účasten některé z těchto aktivit. A na vedení uvedených spolků se podílí několik desítek místních aktivistů. V Hrabové můžeme jen tiše závidět.  

17.3. 2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum