Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Vratimovské noviny - listopad 2016

Vratimovské noviny - listopad 2016

 

Tento časopis našich sousedů čtu pravidelně a rád. Vždy tam najdu něco zajímavého.

Na první stránce  listopadového vydání je informace o připravovaném rozsvícení vánočního stromku s vánočním jarmarkem. V programu je  nafukování balónků s přáníčky, vystoupení žáků z ZUŠ, divadélko Eutentýky, Ostravička tančí a zpívá, projev starostky, rozsvícení stromu s ohňostrojem a další atrakce.  Slavnost se koná v pátek 25. listopadu v 10 hodin u Společenského domu a v jeho  vnitřních prostorách. Případní zájemci z Hrabové mohou využit autobus č. 41, odjezd z Mostní je v 9.27 hod.

Časopis dále informuje o prováděných úpravách hřbitova, o nové cukrárně, o rekonstrukci náměstí. Je zde i aktuální článek „Pozor na podvodníky“, pozvánka na podzimní výstavu zahrádkářů a jako vždy text z  místní kroniky. Ten čtu obzváště rád, a možná i někteří jiní.  Tentokrát  je o událostech z r. 1938. Následuje program Kulturního domu, unikátní je výstava u nás se vyskytujících ptáků, není uvedeno, zdali živých nebo vycpaných. Na vánočním koncertě vystoupí Standa Hložek a Tanja.  Zajímavá může být přednáška o dřevěných kostelích doplněná promítáním fotografií.  V reklamním poutači je i kostelík z Hrabové.

V inzertní části jsem zavzpomínal díky smutečnímu oznámení na zemřelou paní, kterou jsem znal z dob mého působení v Nové Huti. Možná, že využiji inzerátu na prodej medu místního včelaře, med z Teska mi nechutná. Inzeruje se i vydání kalendáře města Vratimova na r. 2017, cena 50 Kč. Inzertní část Vratimovských novin je svým obsahem velmi dobrou službou pro zdejší občany, a možná i pro občany sousedních obcí.

Je zvláští, že i když Vratimov a Hrabová jsou blízcí sousedé, příliš toho o sobě nevědí. Na rozdíl od dřívějška, kdy části Hrabové bylo Závodí,  kdy mnoho zdejších mužů  pracovalo  „ve fabrice“, kdy se chodilo na vlak do Vratimova, kdy zde byl v okolí jediný Husův sbor a kdy část našich dětí chodila do školy ve Vratimově. Současný stav  je  asi způsoben tím, že  nejsou žádné instituce, společné oběma obcím, a také dopravní spojení prostřednictvím MHD je dost omezené. Ale díky alespoň za takové jaké je, je to výrazně lepší než dříve.

Pravidelným zdrojem informací o Vratimovu je jejich zpravodaj. Je dobře, že Hrabova.info neopomene informovat o nových číslel i občany Hrabové. Pravidelné upozorňování na  dění v okolí má pouze Paskovský zpravodaj, a to v rubrice „Zprávy a pozvánky z okolních obcí“. Možná by to zavedení této rubriky  dobrou službou i čtenářům Hrabovských listů. Ale takových a podobných nápadů je jistě hodně a HL nejsou nafukovací. Možná v budoucnu, až se HL stanou měsíčníkem.

25. 11. 2016     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum