Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Vyšly lednové Jižní listy 2017

Vyšly lednové Jižní listy 2017

 

Vtipné je novoroční  přání pana starosty městského obvodu Ostrava Jih, určené postavičkám v Betlémě (ale také pravděpodobně některým spoluobčanům):

„Přeji volům, aby neřvali z plna hrdla na všechny kolem sebe, oslům, aby nebyli paličatí a tupí, ovečkám, aby nešly slepě za prvním lepším pastýřem, pastýřům, aby si nemysleli že ty ovečky jsou tak tupé jak vypadají, andělům, aby méně lítali a více chodili po zemi, králům, aby nezůstali nazí jen s korunou na hlavě a Svaté rodině, aby našla teplé místo v srdcích lidí“.

Starosta si také postěžoval, že stále klesá počet obyvatel obvodu, což není dobře. Každým rokem je jich o tisíc méně.

K rozpočtu na r. 2017: Obvod má k dispozici  825 milionů, v přepočtu na občana to je 7 500 Kč.  Na invcestice je určeno  84 mil., z toho na projekty dle přání občanů (participativni rozpočty) 7 mil. Kč. Obvod přišel o 30 milionů z hracích automatů, ale nikdo toho nelituje.

O participativních rozpočtech píše jejich propagátorka Hana Tichánková. Ty akce, vybrané vloni občany budou letos postupně realizovány. Je mezi nimi  fitnes  zóna u Odry, park na Dubině a dětská hřiště v různých částech obvodu.

Podrobná je informace o obecních bytech, kterých má obvod více jak 5 000. O byty je obrovský zájem, na jeden volný připadá až 15 zájemců. Nájemné začíná na 60-ti korunách za metr čtvereční, u bytů po rekonstrukci je přiměřeně  vyšší.  Momentálně se hodně investuje do  zateplení, do oprav střech a různých instalací.

Zájemcům o historii je určen článek „Minulost a obnova nejstaršího z výškovických  křížů“. Kříž stojí ve starých Výškovicích v těsném sousedství bývalého hostince U Honýšů. Na tomto místě byl kdysi pranýř, kde provinilci byli na posměch ostatních nuceni setrvat příslušnou dobu, úměrnou závažnosti  provinění.

Mezi občany jsou stále oblíbeny přednášky Petra  Přendíka a Tomáše Majliše o historii obvodu. Nejbližší se uskuteční v těchto termínech:

26. 1. : Stará Hrabůvka ve fotografiích

23. 2. : Počátky Jižního města

30. 3. : Rybnikářská minulost obvodu

27. 4. Z dějin starých Výškovic

25. 5. Výškovice po 2. sv. válce

V reklamní části časopisu mě zaujalo pozvání na čínský cirkus a pozvání na III. ročník v tanci, zpěvu v Domě kultury Akord.  Škoda, že nejsem mladší.

4. 2. 2017     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum