Navigace: Vladimír Slavík > Co se děje u sousedů > Zajímavosti z Vratimova

Zajímavosti z Vratimova

Mimo místní časopis „Vratimovské noviny“ podává informace o dění na místní radnici  i web občanského sdružení PRO Vratimov o.s.

 

            Za přečtení stojí následující zpráva:

„Problematika zveřejňování informací není zcela jasná. Existuje více právních názorů. V publikaci „Práva občanů obce“ se mimo jiné uvádí, že občan obce má oprávnění nahlížet do rozpočtu obce a do závěrečného účtu obce za uplynulý kalendářní rok, do usnesení rady obce, výborů zastupitelstva obce a komisí rady obce a pořizovat si z nich výpisy.

Zápisy z jednání rady v tomto výčtu nejsou zmíněny, proto nemá občan obce právo nahlížet do zápisů z jednání rady.

Tato skutečnost však nebrání této osobě požádat o zápis z jednání rady v režimu InfZ, neboť každý má možnost žádat o tyto informace  dle zákona o svobodném přístupu k informacím.“

 

            Od komunálních voleb měli zastupitelé Vratimova již tři zasedání a jednu pracovní poradu. Pro nastávající volební obdoví si zvolili mimo starostu i dva neuvolněné místostarosty. Na městském webu má být zveřejněna jejich pracovní doba a činnosti, kterými se budou zabývat.

 

            V rozpočtu Vratimova je i položka „Přemostění Ostravice pro pěší v místě stávajícího kyslíkovodu“ za 2,6 mil. Kč.

 

            Radní Vratimova ustavili jako své poradní orgány pouze tři komise: Stavební a dopravní, Bytovou a sociální a Zájmovou komisi.

 

            V listopadu 2014 se uskutečnilo pro nové zastupitele jednodenní školení na téma „Právní minimum zastupitelů obcí a úředníků obecních úřadů“

 

            13.2. 2014      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum