Navigace: Vladimír Slavík > Diskuse > Webové stránky - vizitka obce - diskuse

Webové stránky - vizitka obce - diskuse

           .

Nedá mi to, abych neodpověděl kolegovi Radkovi  na jeho komentář k mému článku na Hrabova.info.

„Skutečně jste jediný, kdo stránky kritizuje?“ (Pan R. Orkáč naznačuje, že mezi veřejnými kritiky webových stránek je i on a někteří další občané).

Činím rozdíl mezi „řadovými“ občany, jako jsem já, Vy a několik dalších,  a mezi zastupiteli. Nás nikdo nevolil, nemáme mandát voličů.  Něco jiného je zastupitel. Ten mluví za cca 100 občanů a jeho názor má jinou váhu. Dokonce podle zákona o obcích má právo předkládat zastupitelstvu a dalším orgánům obce návrhy na projednání a tyto projednány musí být. Velmi postrádám větší aktivitu našich zastupitelů ve věci zlepšení webových stránek.

„ODS to měla v programu jen na oko“. (Reaguji na větu pana R. Orkáče, kdy naznačuje, že i v programu ODS bylo zlepšení webových stránek).

ODS neměla webové stránky vůbec ve svém volebním programu. Požadavek na zlepšení informovanosti měla ve svém volebním programu ČSSD, „Ostravaci“ a „Změna pro Hrabovou“.

„Číslo Hrabovských listů z ledna bylo jen opomenuto“. ( Poukazoval jsem na skutečnost, že na webových stránkách Hrabové chybí HL z ledna 2015 a podle R. Orkáče bych to měl tajemníkovi připomenout, neboť ten na to zapoměl).

Jde o princip. Ve své aktivní pracovní činnosti jsem měl svého času poměrně hodně podřízených zaměstnanců. Při zkoumání jejich schopností jsem vždy sledoval, jak si počínají ve zdánlivě nedůležitých detailech. Lze tak mnohé vypozorovat o osobnostních a povahových schopnostech. Nepokládám za správné, abych já, amatér, upozorňoval soukromě profesionála na jeho chyby. To by měl jeho nadřízený. Ale veřejně mohu, to je jiná kategorie komunikace.

Nyní ke komentáři paní Carmen:

Myslím si, že do obsahu Hrabovských listů má právo a dokonce povinnost zasahovat redakční rada. Věřím, že je to jenom otázky času a vhodně sepsaného kodexu o spolupráci mezi redaktorem a redakční radou.

Využívám svého webu k diskusi také proto, že zde mohu sledovat, kolik čtenářů si našlo chvilku času k přečtení mé diskusní rubriky.

            20. 6. 2015    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum