Navigace: Vladimír Slavík > Ankety v Hrabovských listech

Ankety v Hrabovských listech

 

Ankety (Názory, Naše téma) v Hrabovských listech  čtu vždy velmi pozorně. Zajímají mě totiž názory našich zastupitelů  na aktuální problémy Hrabové.  Zaznamenal jsem, že pan šéfredaktor oslovuje  zástupce všech zdejších politických subjektů, což je jistě správné.

Jenom mám určité pochybnosti o tom,  zdali  oslovení  vyslovují názory svých voličů,  nebo pouze názory vlastní. Pravděpodobně jde pouze o názory vlastní.  Vždyť zastupitelé nemají možnost zjistit názory ostatních, žádné schůze nebo besedy se již dlouho nekonají.

Anketa v posledních Hrabovských listech dala osloveným prostor sdělit čtenářům své plány nebo přání  pro příští rok. Dovolím si k těmto  sdělením připojit můj následující komentář.

Jiří Dolejška, ODS: Ničím novým čtenáře neoslovil.  Zmínil se o nové školce, o  nové školní družině, o modernizaci školy  a o některých menších stavbách.  Nic nového, žádná sebereflexe. Například  žádná zmínka o  budoucnosti  našeho extrémně rozsáhlého bytového fondu. Uvádím to proto, že v Radě je za tuto problematiku zodpovědný a jedná se určitě o současný významný problém Hrabové. Tento zastupitel se prozatím v místním politickém životě příliš výrazně. neprojevuje. V mých očích je pouhým "údržbářem" současného stavu.

Jiří Skalský, Hrabované: Vyčetl jsem z jeho slov nespokojenost s neexistencí dlouhodobější koncepce  v rozvoji Hrabové.  Příkladně jednotný názor zastupitelstva na funkci zdejších průmyslových zón a na další výstavbu RD. Zřetelná je jeho dlouhodobá  kritika kvality práce některých místních úředníků . Tento zastupitel se ve svých vyjádřeních nespokojuje  (na rozdíl od  některých ostatních) pouze s pouhými populistickými frázemi, ale snaží se vykonávat svou funkci zastupitele velice zodpovědně.  

Vladislava Kopitzová, Změna pro lidi + Ostravak:   Zmiňuje stavbu nové školky a přípravu  stavby „Kulturního domu“. Oprávněně má starost o dostatek finančních  prostředků. Za důležité stavební akce  považuje lepší propojení mezi Místeckou a Paskovskou. Žádné další vize, žádné vlastní nápady. Kupříkladu další postup při řešení finanční situace v případě, že nebudou  žádné dotace. Narážím tím pochopitelně  (po vzoru Paskova) na možnost  půjčky. Současné podmínky jsou velmi výhodné, takové nikdy dříve nebyly.  Bylo by prospěšné zjistit názory občanů i k této krajní možnosti.

Jiří Slepička, STAN-KPH: Tento text nezapře profesi autora, učitele češtiny.  Jeho příspěvek má promyšlený obsah,  bezchybnou gramatiku i  promyšlenou gradaci jednotlivých přání. V prvé řadě je zde přání na zachování svébytného charakteru obvodu. Velice oceňuji tuto formulaci, která se vyhýbá  zachování „vesnického charakteru Hrabové“. Na místě je i přání, aby Hrabová měla zastupitelé, kteří budou ochotni komunikovat s občany a naslouchat jim. Důležitá je i  zmínka  o nutnosti  mít jednotlivá oddělení MŠ v blízkosti bydliště rodičů. Doufám, že obsah a kvalitu tohoto příspěvku ocení i další čtenáři Hrabovských listů.

Petr Balušek, KDU-ČSL:  Pan Balušek se pravidelně zúčastňuje těchto anket a jeho příspěvky jsou nápadně stereotypní. Nezapomene se vždy zmínit o zachování kvalitního životního prostředí, o toleranci mezi  občany, o nové MŠ apod. Bohužel, nepřináší ve svých názorech nic nového.

Jan Dvořák, ČSSD:  Očekával bych, že jménem ČSSD se bude v těchto anketách vyjadřovat paní Jiřina Kelnarová. Ale asi jsou dúvody, které tomu brání. Jeví  se mi problematický názor  pana Dvořáka, že by dal přednost před školkou stavbě kulturního domu. Jakoby nevěděl o závažných stavebně-technických problémech školky na V. Huga. Stejně je tomu u  „minisídliště“  pod Břehy. Jakoby nevěděl o  okolnostech, které vedly k povolení této stavby. Jeho názory jsou velmi populistické, včetně zmínky o drtičce odpadu, odlakovně a zápachu z Brembo.

Závěr: Tyto ankety pokládám za velmi cenné i z následujícího důvodu: čas rychle utíká a brzy zde budou nové komunální volby.  Někteří  občané před odchodem do volební místnosti si možná pročtou stanoviska a názory místních politiků a podle toho budou hlasovat. Je ale také možné, že jejich volební rozhodování bude poplatné dosavadním zvyklostem. 

18.11.2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma