Navigace: Vladimír Slavík > Budoucnost Hrabové

Budoucnost Hrabové

Nestačím se divit, kolik  máme v ČR  chytrých lidí. Nemyslím tím politiky, ale špičkové novináře, komentátory, politology a i příslušníky jiných profesí.  Mezi nimi je i filosof a ekonom Tomáš Sedláček, ročník 1977. Napsal několik  pozoruhodných publikací, nejvýznamnější v roce 2009 s názvem Ekonomie dobra a zla. Poslední, třetí vydání této knihy vyšlo v roce 2017.

V této publikaci je popsán  proces vývoje lidstva od sumerského krále Gilgameše  do dnešních dnů z pohledu  „filosofujícího“ ekonoma.  Autor   dospěl   k  závěru, že funkce národních států  při postupující  globalizaci ztrácí  své opodstatnění a  tyto dříve nebo později zaniknou.

 Základním  organizačním článkem  lidské pospolitosti budou  však nadále obce a města.

Velice s tímto názorem souhlasím. Je proto nezbytné se zabývat problematikou  jejich dokonalého fungování.

Odjakživa se  v řízení úspěšných obcí  uplatňovaly principy demokracie. A  to od starověkých Athén  do dnešních dnů. Zdá se, že nic lepšího lidé nevymyslí. 

Vyřešit je třeba to základní. Jak zajistit, aby do vedení obcí byli zvoleni ti nejpovolanější?

Jsou zde dva názory:

Ten první je postaven na idealistickém základě.  Předpokládá, že se o posty zastupitelů   budou ucházet občané, kteří  jsou  subjektivně přesvědčeni  o své výjimečnosti a pokládají tuto službu za svou občanskou povinnost. Případné finanční odměny pro ně nejsou podstatné. U těchto občanů (pokud budou zvoleni) je určité riziko v tom, že přecenili své síly a schopnosti a budou brzdou v rozvoji obce. Protože, jak říká i lidová moudrost, " cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly".

Druhý názor je postaven na realistickém základě odbornosti  a spojuje  tuto veřejnou službu  s odpovídající finanční odměnou.  I u nich je silným motivem potřeba sloužit veřejnosti.  Navíc nabízí sou odbornost, ale za přiměřenou odměnu.

Vyřešení tohoto problému je velmi důležité. Je to složitý  a také časově náročný úkol.  Je asi nutno v praxi ověřit obě uvedené možnosti.

Nutnost finančního ocenění zastupitelů si uvědomuje i  stát. Proto se postupně navyšují odměny uvolněných i neuvolněných zastupitelů.

Zde mají  i dnes veliký prostor jednotlivá zastupitelstva, aby zvážila, čemu dají přednost. V pozici imaginárního místního zastupitele bych určitě prosazoval maximálně možné odměny nejen těm morálně, ale také odborně zdatným  zastupitelům. Tím by vznikl předpoklad pro realizaci této alternativy u příštích voleb.

I když do dalších voleb jsou ještě 3 roky, bylo by vhodné se nad těmito problém zamýšlet již nyní. A také o nich diskutovat. Diskusních platforem máme pro tyto účely  v  Hrabové několik. Problém je v počtech občanů, kteří se o tyto záležitosti zajímají. Prozatím, bohužel,  je  jich velice málo. Ale je mnoho těch, kteří vehementně kritizují "neschopnost" vedení obce.

1.12.2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum