Navigace: Vladimír Slavík > Budování sportovišť je aktuální záležitost

Budování sportovišť je aktuální záležitost

 

Není třeba být studovaným prognostikem k  posouzení významu sportovních aktivit u nastupujících generací.  Tyto aktivity  spojují  péči o tělo a  zdraví s přirozenými lidskými potřebami,  jako je soutěživost a potřeba sociálních kontaktů.

Uvědomuje si to i  současné vedení města. Svědčí o tom zpráva v listopadovém čísle městských novin Ostravská radnice o podpoře výstavby sportovních hal.  Byla ukončena stavba sportovní haly v Krásném  Poli a také se blíží ke konci stavba haly v Nové Bělé. Město finančně podpořilo i výstavbu hřiště TJ Koblov, přispělo na údržbu sportovišť  TJ Hlubina v Mor. Ostravě, TJ Start v Porubě, ve Staré Bělé, v Polance n. Odrou  a v obvodě Ostrava-Jih.

O budoucí zdejší sportovní hale  jednalo zastupitelstvo Hrabové dne 7.10.2020. Záměr na vybudování víceúčelové sportovní haly o rozměrech 40 x 20 m podrobně vysvětlil a zdůvodnil místopředseda TJ Sokol Hrabová pan Daniel Nováček.

V zápise z tohoto jednání je uvedeno, že přítomní zastupitelé se shodli, že hala je potřebná. Starosta byl pověřen, aby zahájil jednání s vlastníky RD  na ul. Mostní o případném výkupu jejich nemovitostí pro potřeby sportovní haly.

V usnesení z tohoto zasedání zastupitelstva však není z tohoto jednání žádný závěr, žádné úkoly pro obec, pro radu, pro komise.

 Tato určitá "opatrnost" je mi pochopitelná.  Jde o významné  rozhodnutí, které je nutno  si dobře promyslet.  Jak umístění haly, tak také  jejího investora a  budoucího vlastníka.

 Nepochybuji o důležitosti sportovní haly a v plánu investic  městského obvodu  bych ji zařadil na třetí místo.  Hned za novou školku a přístavbu k radnici  pro kulturní účely. Čím dříve vznikne jednotný názor na vlastnictví, umístění  a technické řešení multifunkční sportovní haly, tím lépe. A také konkrétní představa o jejím využití. Aby tato "multifunkční " hala byla skutečně funkční a využívána pro sportovní aktivity zdejších občanů. 

18.11.2020       V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma