Navigace: Vladimír Slavík > By-pass u Makra

By-pass u Makra

 

Ještě jednou se  v HN vrátím k anketě „Naše téma“  z posledních Hrabovských listů, a to k příspěvku místostarostky paní Vladislavy Kopitzové. Naznačila, že budou problémy s financováním  těch nejdůležitějších akcí, jako je nová MŠ a Kulturní dům. Připustila, že jsme velmi neúspěšní  při získávání dotací. Je to pouhých  1,6 mil.Kč  z prostředků města na veřejnou zeleň.

Pak věnovala pozornost propojovací větvi mezi rampou ze silnice č.56 na ulici Paskovskou. O této propojce jsem se nedávno na Hrabova.info dočetl následující zprávu ing.Tomáše  Procházky z  dopravního odboru magistrátu města Ostravy:

„Právě dnes bylo dílčí jednání k problematice by-passu, uskutečnilo se na investičním odboru MMO, ale bohužel nenastal žádný posun. Není stále dokončena projektová dokumentace, momentálně se zpochybňuje vůbec potřeba by-passu vzhledem ke změnám zatížení komunikací  vlivem zprovoznění Prodloužené ul. Mostní“.

Zamyslel jsem se nad tím, proč se paní místostarostka považovala za nutné v této anketě zmínit o uvedené problematické stavbě. Vždyť z hlediska města tato stavba  nemá prioritu a prosazování tohoto požadavku je  proto momentálně nereálné.

Očekával jsem, že paní místostarostka sdělí občanům své názory na mnohem  závažnější  aktuální  problémy Hrabové. Třeba na alternativní možnosti ve financování nejdůležitějších  investicí  (míním tím možnost úvěru), na neúměrně  vysoké  finanční náklady na místní administrativu, na příčiny nezájmu  občanů  podílet se  na řešení veřejných záležitostí, na problémy spojené se současným územním plánem, na kvalitu zdejšího ovzduší, na stále rostoucí dopravní zatížení místních komunikací,  na možnost zachování školky na Příborské ulici atd.  

Bohužel se tak nestalo. Přednost  dostal  by-pass u Makra. Proč asi?

20.11.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma