Navigace: Vladimír Slavík > Ceny stavebních pozemků v Hrabové

Ceny stavebních pozemků v Hrabové

 

O tyto ceny se zajímají nejenom zájemci o koupi pozemku, ale (doufám)  i naši zastupitelé.  Hlavně ti, kteří mají na starosti územní rozvoj a infrastrukturu obce. Rostoucí ceny prozrazují  rostoucí zájem o nákup pozemků a tím i o stavbu nových  RD na území obce.

Tyto ceny zle sledovat prostřednictvím cenové mapy. Ta vzniká na základě již uskutečněných prodejů. Čím je těchto transakcí v dané oblasti více, tím je cenová mapa přesnější.

 Cenová mapa je k dohledání na internetu i pro jednotlivé městské obvody.

Po prostudování těchto údajů jsem zjistil následující skutečnosti:

1. Ceny  stavebních pozemků v  Hrabové  neustále rostou.

2. Velký  zájem je o pozemky ve střední části obce, menší v okrajových částech.

Vývoj cen v Kč na m/2 byl následující:

Rok 2000:  250 - 800. Nejnižší v jižní části obce, nejvyšší v okolí Domovské a Bělské.

Rok 2015: 350 - 900. Nejnižší  v okrajových oblastech   Hrabové, nejvyšší v okolí Bělské a některých dalších MK.

Rok 2019: 500 - 1300. Nejnižší na okraji Hrabové, nejvyšší v okolí  MK Na Šajaru, Bělská, Domovská, Na Luhu, Na Hurtě.

Také mě zajímaly ceny v okolí Prodloužené Mostní, konkrétně u ploch označených v územním plánu jako B 224, B 225 a B 226. Všechny jsou perspektivně určeny pro RD.  I v léto údajně problematické  lokalitě vykazuje cenová mapa trvalý růst cen.

Stejně  jako v Hrabové se ceny pozemků vyvíjí  obdobně i v ostatních okrajových obvodech Ostravy. Konkrétně v Nové a Staré Bělé, Proskovicích, Polance, Martinově, Lhotce atd.

Na  postupný přesun obyvatelstva z městských paneláků do okrajových částí Ostravy se upozorňuje i v některých dokumentech, pojednávajících o perspektivě města.  Dokonce se již hovoří i o nezbytné  likvidaci paneláků, které zůstanou  dlouhodobě bez nájemníků. 

Nevím, zda  tyto „katastrofické“  představy se uskuteční, ale jsem přesvědčen, že Hrabová  není „nafukovací“ a  měla by  se zde  účinnějším způsobem regulovat další  výstavba  RD.  Jinak z Hrabové vznikne satelit Ostravy se všemi  možnými negativními důsledky. Stručně řečeno, panelák naležato.

I když by mohlo, není mi to jedno.

23.8.2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum