Navigace: Vladimír Slavík > Činnost výborů a komisí v posledních měsících

Činnost výborů a komisí v posledních měsících

 

Od podzimních voleb v minulém roce již uplynuly  více jak 3 měsíce. Některé výbory a komise již jsou aktivní, jiné si dávají načas. Situace  k dnešnímu dni, soudě podle zápisů  zveřejněných na webových stránkách Hrabové,  je následující:

Finanční výbor (Rundt, Hrabovská, Chlupatá):  Uskutečnila se již dvě zasedání a byly projednány důležité problémy. Zdá se, že finanční záležitosti obce budou v tomto funkčním období podrobně sledovány  a kontrolovány.

Kontrolní výbor ( Ospalíková, Kelnarová, Šupčíková):  O činnosti tohoto výboru nejsou doposud žádné zprávy. Poslední zápis je  z  11. 12. 2017, tedy z minulého  funkčního období.

Komise bytová (Šumbera, Šimůnek, Hrabovská): Poslední zápis bytové komise je z 19. 9. 2016. Od té doby jakoby  tato komise neexistovala.

Komise kulturní ( Kopitzová, Kročková, Houžvička, Jochec, Procházková, Slepička). Zápis z 7. 1. 2019 svědčí o aktivitě a užitečnosti této komise.

Komise povodňová ( Rundt, Chlupatý, Lyčka, Balušek, Blanár, Mináč). Doposud se nesešla. Bude to mít se svou činností asi velmi těžké v období, kdy je velkým  problémem sucho a ne povodně.

Komise pro děti a mládež (Lysáková-Balušková, Kelnarová, Olšáková, Zieglerová, Orkáč). Poslední zápis o činnosti je z 24. 2. 2018, od té doby nic.

Komise pro občanské záležitosti ( Strnišťová, Nováčková, Kročková, Balušková, Piščáková, Raková).  Na webových stránkách nejsou žádné zprávy o činnosti této komise.

Komise výstavby, dopravy a ekologie ( Rundt, Blanár, Holiš, Vašnovský, Batelková, Skalský, Janáček). Sešla se 10. 12. 2018 a bylo projednáno 18 bodů, některé velmi závažné.

Závěr:

 Každý soudný  občan, který alespoň okrajově sleduje místní dění, chápe  význam  činnosti  výborů a komisí . A také musí ocenit ty spoluobčany, kteří se věnují těmto aktivitám.

Ale i o těchto činnostech by měl být určitý přehled.  Tedy i zveřejňování záznamů  o aktivitách  těchto výborů a komisí. Aby nově ustavené výbory  a komise měly na co navazovat. Snad se najde v každém výboru a  komisi někdo, který napíše z jednotlivých jednání  záznam a postará se o zveřejnění na obecních webových stránkách. Občané to určitě ocení.

25. 1. 2019     V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum