Navigace: Vladimír Slavík > Co bychom měli vědět o B(a)P

Co bychom měli vědět o B(a)P

 

Benzo(a)pyren je aromatická látka, vznikající při spalování organických materiálů. Je obsažena v kouřových zplodinách při hoření dřeva, uhlí, v tabákovém kouři a ve výfukových plynech  výbušných motorů poháněných benzínem nebo naftou. Patří mezi prokazatelné karcinogeny, a proto je velmi nebezpečný pro lidské zdraví. Jeho přípustný  průměrný roční limit je 1 ng/m/3

Ve vzduchu  je  B(a)P vázán na jemné podíly prachu a  působením vzdušných proudů se šíří na velké vzdálenosti.

Nynější průměrná  koncentrace B(a)P  v ovzduší  ČR je cca 2 ng/m/3. Není to nijak dramatické množství, kuřák cigaret při vykouření  jedné cigarety vdechne přibližně 25  ng této látky.

 Poprvé jsem se  dozvěděl o existenci a škodlivosti  B(a)P  cca v roce 1980, a to jako zaměstnanec  NHKG. Tehdy Krajská hygienická stanice v Ostravě nařídila, že všichni ti, kteří se pohybují v bezprostřední  blízkosti koksových baterií  se musí zapisovat do zvláštních seznamů s tím, že nesmí překročit stanovený časový  limit pobytu v tomto rizikovém prostředí.  Měl jsem  tehdy ve své pracovní náplni i kontrolu stavu  vyzdívek koksových baterií a své inspekční povinnosti jsem  pak u těchto agregátů omezil na nezbytné minimum.  Od té doby mám k benzen(a)pyrenu  veliký respekt.

Ale také si uvědomuji, že  „špatné“ pověsti B(a)P se někdy zneužívá. Kupříkladu někteří  bojovníci proti  drtičce, která se má stavět v prostoru Tajgy,  hrozí i  vysokým výskytem této škodliviny přesto, že  zde nemůže vznikat.

Nebo se přehání  význam  výskytu  B(a)P na Paskovské ulici.  V roce 2018 byla  zde naměřena  v blízkosti ZŠ hodnota 3,7 ng, což není nic mimořádného. Většina  komunikací v Ostravě je na tom podstatně hůř. Ale na straně druhé, u jakékoliv škodliviny je opatrnost zcela na místě.

Za nejvýznamnější  minulá opatření v souvislosti s výskytem B(a)P považuji  celoplošnou  plynofikaci Hrabové z let  1992-1994 a likvidaci okolního těžkého průmyslu. Snad se časem podaří zastavit i provoz koksovny současného  hutního závodu Liberta House Group a provoz koksovny OKD v Přívoze. Koksovny jsou totiž nejvýznamnějším producentem B(a)P.

S likvidací výskytu B(a)P z výfuků  aut to bude časově náročné.  Ale řešení je již známé:  buď to budou elektroauta nebo auta na vodíkový pohon.

Možná to málokdo ví, ale mezi našimi  zastupiteli máme odborníka, který má k problematice různých škodlivin a jejich vlivů na lidské zdraví velice blízko. Je jím MUDr. Rostislav Gromnica, někdejší primář oddělení nemocí z povolání v Ostravě. Překvapuje mě, že se doposud se k této problematice veřejně  nevyjádřil.

16. 8. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum