Navigace: Vladimír Slavík > Co vyroste na pozemku vedle školy

Co vyroste na pozemku vedle školy

 

Tato otázka je vskutku velmi aktuální a je nejvyšší čas se tím zabývat.

Bezesporu jde o významný pozemek. Jeho nevhodné budoucí využití může mimo jiné zvýšit dopravní zátěž na Paskovské ulici, a to ještě k tomu v blízkosti školy. A také i jinak může  zkomplikovat život občanů Šídlovce.

Momentálně je ve vlastnictví pražské developerské firmy Sey Development, a.s., má výměru 11 790 m/2 a v katastru nemovitostí je veden jako „ostatní plocha“.

Optimálním řešením by bylo odkoupit tento pozemek a ponechat ho jako „rezervu“ pro příští generace.

Pochopitelně by vlastníkem bylo Statutární město Ostrava. V minulosti město Ostrava v Hrabové zakoupilo některé podobné pozemky „strategického významu“, a to pro připravovanou stavbu Zkapacitnění odehčovacího kanálu Ščučí v jižní části Hrabové za 15 mil. Kč, pro výstavbu Prodloužené Mostní za 45 mil. Kč a pro budoucí zástavbu RD  v oblasti Tajgy (cenu odhaduji na 10 mil. Kč). Tak proč by naše město nemohlo zakoupit uvedený pozemek.

Pokud by se to nepovedlo prosadit, určitě by pak bylo na místě pokusit se pozemek zakoupit z vlastních peněz. Dejme tomu by se jednalo o 18 mil. Kč.

Pochopitelně bychom si na to museli půjčit. Ale jsme velmi  bohatá obec a tuto půjčku si můžeme dovolit. Dobře vím, že toto řešení  má několik „slabých míst“. Především si nejsem jist, jestli současný Statut města Ostravy toto řešení umožňuje.

Ale v každém případě by současné vedení Hrabové mělo udělat vše pro to, aby tak cenný pozemek nebyl navždy ztracen.

27. 2. 2019   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum