Navigace: Vladimír Slavík > Cyklostezka Mostní - Paskov

Cyklostezka Mostní - Paskov

 

O této doposud neexistující cyklostezce po levém břehu Ostravice se debatovalo i na komisi VDE dne 13.2. 2019.

Uvedená  záležitost se řešila již v roce 2013 a propagátorem cyklostezky byl tehdejší místostarosta pan Jan Dvořák. Byla objednána a dodána potřebná technická dokumentace jak pro stavební povolení tak pro následnou realizaci. Za tyto práce zaplatila Hrabová ze své pokladny 423 tis. Kč. Zhotovená technická dokumentace pak byla předána na magistrát, protože budování cyklostezek zaljšťuje centrálně město Ostrava.

Tato akce pak byla vedena v databázi veřejných zakázek SMO pod číslem P12V00000103, ale v roce 2016 byl projekt zrušen, a to z následujících důvodů:

- Úprava stávající komunikace, vedoucí po levém břehu Ostravice  by byla velmi nákladná.

-Odbočka cyklostezky směrem ke Statku není reálná z důvodu nesouhlasu vlastníků navazujících pozemků.

Projekt byl proto ukončen a firmě Tebodin Czech Republic bylo uhrazeno z pokladny města Ostravy za vzniklé ztráty celkem 1.081.090 Kč.  Uvedená fakta  jsou doložitelná ve veřejně přístupných dokumentech.

Při jejich čtení jsem si  kladl následující otázky:

1. Proč tehdejší radní Hrabové (Naď, Dvořák, Dudic, Lyčka, Pospěch) nekoordinovali tuto akci s příslušnými místy na magistrátu a s Povodím Odry?

2. Proč tehdejší radní neřešili problém trasy  odbočky z plánované cyklostezky směrem ke Statku? Chápu důvody nesouhlasu majitelů  komunikace ( firma Equicentrum),  vedoucí po pravém břehu odlehčovacího kanálu Ščučí. Ta je určena pro zemědělské stroje a navíc se zde pohybují sportovní jezdci na koních. Ale nechápu, proč tehdejší radní nejednali s „Povodím Odry“  o využití tělesa protipovodňové hráze, vedoucí po levém břehu vodního kanálu? Vždyť tato hráz  po patřičných úpravách  by mohla  dobře sloužit i pro cyklisty.

Takže tolik z mé strany  k současné debatě o cyklostezce po levém břehu Ostravice. Ale kolik dalších občanů Hrabové  tyto problémy zajímají. 

6. 3. 2019    V.S.

 

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum