Navigace: Vladimír Slavík > Dřívější názory na dopravu v Hrabové

Dřívější názory na dopravu v Hrabové

 

Pan radní R. Orkáč se zmínil na  webu Hrabova.info o článku, zveřejněném v HL v červnu roku 1996, který  se zabýval  připomínkami tehdejších zastupitelů Hrabové na  návrh  Dopravního plánu  města Ostravy.

Stanovisko naší  samosprávy  bylo následující:

1. Preferuje se tzv. Jižní tangenta v úseku Plzeňská-Místecká  a Frýdecká-Rudná.

2. Preferuje se prodloužení ulice dr. Martínka až na ulici Frýdeckou.

3. Nesouhlasí se s využitím ul. Mostní a Paskovské jako s hlavním komunikačním tahem v této oblasti

4. Souhlasí se s prodloužením ul. Mostní postupně až na Plzeňskou ulici.

5.  Perspektivně se požaduje  propojení  podnikatelské oblasti Tajgy s Frýdeckou ulicí  včetně stavby nového mostu přes Ostravici.

Tolik jsem vyčetl z  textu, zveřejněného v tehdejších Hrabovských listech.

Od té doby již uplynulo 23 let a mnohé se změnilo. V nejbližších dnech bude zahájen provoz na Prodloužené Mostní a všichni očekávají, jaké to bude mít důsledky.  Zda se splní obavy, že tato nová komunikace „stáhne“ dopravu z širokého okolí, aniž to odlehčí Paskovské ulici. Nebo naopak, zda  tato komunikace  bude mít příznivý vliv na  dopravní  „zklidnění“ Paskovské ulice.

Z úvah z roku 1996 je zajímavý požadavek na  přímé propojení oblasti Tajgy s Frýdeckou ulicí.  Každopádně by to ulehčilo  dopravní zátěži na křižovatce  u Schellky, ale to je  problém, kteří musí řešit dopravní odborníci, a ne laikové.

20. 8. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum