Navigace: Vladimír Slavík > Důsledky rozpadu zdejší koalice

Důsledky rozpadu zdejší koalice

 

Shodou různých okolností  se staly Hrabovské noviny  médiem, které se zabývá zdejší komunální politikou.  Jako  majitel a redaktor tohoto blogu si  dovolím  predikovat i další vývoj na naší politické scéně.  

Významnou událostí byl nedávný rozpad  koalice ODS + SNK Hrabované + Ostravak –Změna. Radní  Skalský a Orkáč byli nahrazeni  Jiřinou Kelnarovou a Petrem Baluškem.

Skutečností zůstává, že SNK Hrabované je nadále  významnou politickou silou, která má nárok na  odpovídající  posty  v místní samosprávě.

Mezi nejdůležitější  orgány  samosprávy patří výbory zastupitelstva. V kontrolním výboru již působí pan Milan Slíva a nepochybuji o tom, že z titulu své funkce bude velmi bedlivě sledovat činnost starosty a dalších radních. Tedy i  plnění  všech usnesení, přijatých zastupitelstvem a radou.

Pravděpodobně bude SNK Hrabované nyní  usilovat i o zastoupení ve finančním výboru. Je to naprosto oprávněný požadavek, který může mít  příznivé dopady na  kontrolu  finančního hospodaření městského obvodu.  Ing. R. Orkáč by byl  velmi kompetentním členem  tohoto  výboru.

Aby bylo dosaženo lichého počtu členů, ve funkci pátého člena finančního výboru bych nejlépe viděl pana radního Petra Baluška. Je to zastupitel, který reprezentuje občany, mající hluboké historické  kořeny v naší obci. Žádná náplava, ale místní patriot. Doposud neměl možnost uplatnit své schopnosti, a nyní se naskýtá tato možnost.

Na závěr své „politologické“ úvahy sděluji, že Hrabová v soutěži s okolními městskými obvody si nevede špatně. V mnohých  oblastech jsme určitě jedničkou.

 Kde mají tak početná a  svobodná místní média? Míním tím mimo jiné platformy i   Hrabova info.  Kde mají tak bohatou účast veřejnosti na jednání zastupitelstva? Kde mají  místní časopis, ve kterém mohou  zveřejňovat své názory všichni občané bez rozdílu jejich politické příslušnosti? Kde mají obecní web s tak zajímavým obsahem? Kde mají tak početnou skupinu občanů, která se zajímá o místní politiku?

Ani v ostatních oblastech na tom nejsme špatně. Míním tím celkový  estetický vzhled jednotlivých  částí naší obce,  vzornou péči o veřejné prostory, minimální kriminalitu, žádné problémy se sociálně vyloučenými skupinami občanů, vysokou  úroveň místního školství atd. Je dobře si připomenout  a ocenit i tyto skutečnosti. Zasloužili se o to i naši zastupitelé.

23.11.2019   V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma