Navigace: Vladimír Slavík > Dvojí pojetí zastupitelské demokracie

Dvojí pojetí zastupitelské demokracie

 

Podle mých zkušeností  lze občany - voliče v  jejich  vztahu k zastupitelské demokracii (samosprávě) rozdělit do dvou skupin.

Tu prvou tvoří ti, kteří chápou  význam  a důležitost samosprávy, ale z různých důvodů se nemohou na řízení obce osobně podílet. Tedy jako zastupitelé nebo ve výborech a komisích.

Pečlivě proto vybírají  u voleb každé čtyři roky z kandidátních listin ty nejvhodnější  občany, kteří  budou ve vztahu k obci hájit jejich zájmy.

Zcela chápu tyto občany.  Pro řízení obce si vybrali  zástupce  a věnují se „na plný úvazek“ své rodině, svému povolání, svým koníčkům. Osobně si myslím, že  by se  měli  čas od času zajímat, zda dobře odhadli  možnosti svého kandidáta.

Tou druhou skupinou jsou občané, kteří mají potřebu se podílet přímo na řízení obce.  Tito kandidují do místního zastupitelstva, působí ve výborech a komisích, zajímá je nejen přítomnost ale i budoucnost obce.  Podílí se v hojné míře na různých  místních aktivitách, a to nejenom jako účastníci, ale především jako organizátoři.  Proč to dělají?  Je to věc  povahy, vzdělání a výchovy. Ne každý má tyto potřeby a k tomu patřičné vlohy a povahové vlastnosti.

Početní poměr mezi první a druhou skupinou  občanů odhaduji na 10:1.  

Vnímám  a celkem rozumím  počínání obou  těchto skupin.  Ale uvítal bych větší  aktivitu  a zodpovědnost u té první skupiny.

 Pokud jde o možnost sledování a hodnocení činnosti samosprávy, ta je v Hrabové na vysoké úrovni. Vše potřebné se občan dozví  nejenom z každodenních  styků s okolím, ale především z webových stránek obce. Jsou tam zápisy z jednání zastupitelstva, usnesení Rady, zápisy z jednání výborů a komisí a mnoho dalších informací.  

Problémem bylo navázání osobního kontaktu s příslušnými zastupiteli. Ale i zde nastala velká změna.  Právě jsem se dozvěděl, že byly doplněny u jmenného seznamu zastupitelů i jejich e-mailové adresy. V dnešní době, kdy téměř všichni mají přístup k počítačům, je velmi snadné zaslat příslušné osobě příslušný dotaz.

 Takže zůstává  k realizaci ještě jeden důležitý úkol, a to  seznámení všech občanů s těmito vymoženostmi. Asi nejlépe prostřednictvím Hrabovských listů.

To jsem pojednal o občanech, kteří chodí k volbám. Pak jsou zde ti, kteří  se o veřejné záležitosti vůbec nezajímají. Ti  žijí v úplném jiném světě a mají jiný žebříček hodnot.  Tak tomu, bohužel,  vždy bylo a bude.

 Je to jako v rodině. Některé dítě je chytřejší a  půjde studovat, jiné je zručné manuálně a bude z něho dobrý  řemeslník.  Jsou to ale naše děti a všechny máme rádi. Vždyť to jsou naši potomci, jiné nemáme. 

28. 1. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum