Navigace: Vladimír Slavík > Historie Mostní ulice

Historie Mostní ulice

 

Hlavním „viníkem“ vzniku této cesty  byla Vratimovská celuloska.  V posledních letech 1. republiky  (rok 1937-39) byla věnována velká pozornost obraně státu. Plánovany a stavěly se nejen pohraniční pevnůstky, ale i  strategické silnice. Mezi ně patřila i Místecká a přípojka k vratimovské celulosce,  kde se vyráběla  důležitá  surovina pro zbrojní průmysl. Ale vše se nestihlo, postavila se pouze nová silnice mezi Ostravou a tehdejším Místkem. Říkalo se jí "dálnice". Na svou dobu byla neobvyklá tím, že její povrch tvořily žulové kostky  

 Most  přes Ostravici  a  východní část  ulice Mostní  vznikly  až v době Protektorátu v roce 1942. I  pro Wermacht měla Vratimovská celuloska  svůj význam. Bez mostu se při tehdy častých povodních  nedostavili dělníci z Hrabové  a Hrabůvky do práce, Mostní ulice umožňovala  brzký  příjezd hasičů v Ostravy  v  případě požáru. Ale ani v době německé okupace  nebyla  Mostní dostavěna dle původních záměrů a skončila na křižovatce s Paskovskou.

Až do roku 1942  byla komunikační spojnicí s Vratimovem  pěšina přes Vrbinu, která začínala naproti dnešní ulice Na Šajaru. Řeka Ostravice byla překlenuta dřevěnou lávkou, kterou  bylo nutno obnovovat po každé povodni.

Nezbytnost dostavby Mostní  byla dopravním odborníkům jasná i po skončení války. Ke dřívějším důvodům se přidružily i některé další.  Ale tehdy byly jiné problémy a dostavba se neustále odkládala.

 Změna nastala po roce 1990, kdy  Prodloužená Mostní opět získala prioritu. Konkrétně se  s ní počítalo v územních plánech města Ostravy jak v roce  1994 tak v roce  2014.

Některé okolnosti  však způsobily, že se  realizace stavby opět zpozdila.  Proběhl zde i náročný  proces EIA, při kterém  bylo nutno vypořádat i některé výhrady z řad místních občanů. Se stavbou se započalo v srpnu 2017 a dnes  má být předána veřejnosti.

Tato komunikace  má sloužit nejenom Hrabové, ale i  širokému okolí.  Opakovaně zdůrazňuji, že její potřebnost  byla  zakotvena v územních plánech, které schvalují samosprávy. Konkrétně  zastupitelstvo města Ostravy a MS kraje. Nesouhlas  některých  místních obyvatel  Hrabové nemohl na těchto plánech nic změnit.

 V mnohem horší situaci byli kdysi občané Nové Vsi. Z původní okresní silnice Ostrava – Opava se postupně stala  velmi rušná dopravní  tepna.  Dnešní Místecká ulice zcela zlikvidovala významnou část Hrabůvky a oddělila východní část Hrabové od západní.  A podobných případů je jistě mnoho.

Je to daň  tzv. pokroku. Každý má potřebu používat pro přepravu vlastní automobil přesto, že existuje  městská hromadná doprava.  Silnice jsou přeplněny osobními auty, zatímco autobusy jezdí poloprázdné. Každý má potřebu  vlastnit mnoho zcela zbytečných předmětů,  jejichž výroba  a distribuce  se neobejde bez obrovského počtu nákladních vozidel .

Takže buďme realisté, stěžujme si sami na sebe  a respektujme skutečnost, že Hrabová  není „pupkem světa“,  ale  součástí města Ostravy  a Moravskoslezského kraje. A pečlivě sledujme, jak  Prodloužená Mostní ovlivní dopravní intenzitu na Paskovské. 

22. 8. 2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum