Navigace: Vladimír Slavík > Hrabovské listy na konci roku 2020

Hrabovské listy na konci roku 2020

 

Na konci roku 2019 přestaly vycházet „staré“  Hrabovské listy. Pak se složitě hledal nový šéfredaktor. Ve výběrovém řízení byl vybrán novinář Tomáš Machálek, který si to pak rozmyslel a na tuto funkci nenastoupil. Jediným, kdo měl  o tuto práci zájem, byl Ing. Dvořák.

 Známe se již dlouho. Honza Dvořák  (jako každý) má své přednosti i chyby.  Mezi přednosti patří mnohaleté zkušenosti ve funkci zastupitele, znalost komunální legislativy, organizační schopnosti, angažovanost na veřejných sítích a  nadprůměrný zájem o věci veřejné.  Mezi jeho chyby  (podle mého názoru)  patří sklon k byrokratickým postupům a  nedostatečná schopnost realizace praktických problémů obce. Důkazem toho je volební  období 2010-2014, kdy byl místostarostou a nic zásadního se tehdy nevyřešilo. Bylo to období stagnace.  Při našich občasných setkáních mu to opakovaně vyčítám a on mi oponuje a vysvětluje tehdejší politickou situaci na naší radnici, kdy ČSSD neměla možnost pro odpor ODS  nic důležitého prosadit.

Ať byly motivy Ing. Dvořáka  pro přijetí  funkce šéfredaktora HL  jakékoliv, pomohl vyřešit svízelnou situaci a k překvapení  mnohých  během krátké doby obnovil vydávání tohoto časopisu.  A to dokonce  ve formě měsíčníku!  

 Vracím se  k otázce  potřebnosti  místního časopisu. Jsem bytostně přesvědčen, že jeho existence  je velmi žádoucí, a to z mnoha důvodů, které zde nechci  podrobně vysvětlovat. O oblíbenosti  místních časopisů  nakonec svědčí skutečnost, že jsou  vydávány ve většině obcí.

Nyní si dovolím položit  následující otázku: Co je pro Hrabovou lepší? Žádné HL nebo HL s  šéfredaktorem  Janem Dvořákem?

Škoda, že na téma  HL  nelze uskutečnit mezi občany  anketu s následujícími otázkami: 1. Pokládáte vydávání HL  za prospěšné?  2. Znáte jméno  nynějšího  šéfredaktora HL?  3. Zaznamenal (a) jste rozdíl mezi obsahem časopisu dříve a nyní ?

Možná bychom byli všichni překvapeni výsledky této ankety.

Pokud jde o budoucnost HL, vidím zde  jediné řešení. Je nezbytné vytvořit redakční radu, která bude hlídat a usměrňovat  ideový a politický obsah časopisu. Šéfredaktor bude pouze realizovat usnesení redakční rady a dbát na dodržování tiskového zákona. Tak je tomu u většiny „radničních periodik“  a má to svá opodstatnění. Šéfredaktor bez redakční rady se nutně stane „fackovacím panákem“ pro ty občany, kteří z různých důvodů mají k jeho osobě averzi.

 Šéfredaktor musí mít nutně „krytá záda“. Redakční rada má být tvořena zástupci politických subjektů a pokud je to možné, i mediálním odborníkem.

 Marně hledám odpověď na otázku, proč nezbytnost redakční rady nechápou naši zastupitelé?  Třeba ti starší a zkušenější,  jako je  Ing. Rundt, MUDr. Gromnica,  Ing. Ospalíková, Mgr. Strnišťová,  J. Kelnarová, M. Houžvička  a další. Určitě si jsou vědomi "rizik", které jsou způsobeny současným stavem.

Místní časopis v rukou novinářského amatéra je snadno zneužitelný. A žádného profesionálního novináře, který by byl ochoten tuto funkci zastávat, v Hrabové nyní nemáme. Jediným řešením je redakční rada, která dovede „pohlídat“ objektivitu a určit hlavní cíle časopisu.

8.11.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma