Navigace: Vladimír Slavík > Intenzita dopravy na Paskovské ulici

Intenzita dopravy na Paskovské ulici

 

Celostátní sčítání intenzity dopravy bylo provedeno v letech 2000, 2005, 2010 a 2016. Na internetu jsou přístupné  údaje  za rok 2010 a 2016  a jsou poměrně zajímavé. Pojednává se tam i o  Hrabové.

Sledována  byla severní část Paskovské ulice vedoucí kolem Šídlovce ke křižovatce s Mostní a dále část Mostní až po most přes Ostravici. Jde o silnici č. 478 a sčítací úsek 7-3842.

Druhou sledovanou dopravní komunikaci, mající význam i pro Hrabovou,   je silnice č. 4705 (sčítací úsek 7-4570). Je to cca 1.000 m vozovky od  kontejnerového překladiště v Paskově po Místeckou ulici.

Na těchto sčítacích úsecích byly sledovány všechny skupiny nákladních vozidel  od lehkých až po  nejtěžší  (TV),  osobní a dodávková vozidla (O), jednostopá vozidla (M)  a součet všech motorových vozidel včetně autobusů a traktorů (SV).  A také počty cyklistů.

Rozdíly mezi rokem 2010 a 2016 jsou následující:

Sčítací úsek 7-3842:  Průjezd nákladních vozidel (TV)  se výrazně zvýšil, a to z 834 na 1750. Největší  růst je u  vozidel  do 3,5 t  (z 413 na 718) a u vozidel nad 10 t (z 61 na 272). Počet osobních vozidel  se snížil z 8164 na 7848. Celkový počet  motorových vozidel (SV) se zvýšil  z 9. 057 na 9. 667.  Počet cyklistů se zvýšil z 76 na 606.

Sčítací úsek 7-4540: Podle zjištěných údajů se výskyt nákladních vozidel  (TV) zvýšil z 861 na 1086, počet osobních vozidel se snížil z 4657 na 3671. Celkový počet motorových vozidel  (SV) se snížil  z 5582 na 4808. Výrazně se snížil počet cyklistů, a to 326 na 189.

Některé rozdíly mezi roky 2010 a 2016 jsou  obtížně vysvětlitelné. Je to důkaz toho, že na dopravní intenzitu na Paskovské ulici  působí  mnoho  různých faktorů, nejenom stále zdůrazňované zpoplatnění Místecké. Velký vliv může mít i  rostoucí počet drobných firem, poměrně intenzivní  investiční a bytová výstavba atd.

Nakonec několik poznámek k metodice měření.

Vychází se z ručního sběru dat se stanoveným počtem sčítacích termínů v závislosti na kategorii komunikace. Těchto termínů bylo 13. Naměřené  údaje byly upraveny příslušnými přepočtovými koeficienty.

Pokládám za velký  „rest“ příslušných orgánů samosprávy  Hrabové z minulých  let, že se podrobněji nezajímali  o tyto údaje.  Konkrétně členové  komise VDE. Podrobnější rozbory naměřených hodnot mohly být podkladem pro kvalifikované názory o dopravní intenzitě včetně problematiky  zde vznikajících škodlivin.  Neznalost těchto údajů pak vedla k šíření různých ničím nepodložených názorů.  

19. 8. 2019    V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum