Navigace: Vladimír Slavík > Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová

Jednací řád zastupitelstva MOb Hrabová

 

Usnesení,  přijatá  zastupitelstvem  mají často různé  důsledky majetko - právní a i  jiné. Proto je nutno stanovit podrobná pravidla, platná pro průběh těchto jednání.

Slouží k tomu jednací řády.  Ten současně platný chválilo zastupitelstvo MOb Hrabová  na svém zasedání dne 1. 4. 2015. Dokument má 20 bodů.

Od té doby se zastupitelstvo  Hrabové tímto jednacím řádem nezabývalo. Změny by vyžadovala oblast činnosti výborů zastupitelstva. Jak známo, všechny obce  musí mít  výbor finanční a výbor kontrolní.  Zákon o obcích se zmiňuje o jejich činnosti velmi stručně v očekávání, že podrobnosti si upraví jednotlivé obce ve svých jednacích řádech.

V našem jednacím řádu se výborům věnuje článek 14, kde je napsáno: „Jednání výborů se řídí jednacím řádem“.  Ale tento nebyl pro místní podmínky nikdy sepsán, což přináší různé kompilace.

Konkrétně:  Současný finanční výbor průběžně informuje občany prostřednictvím zveřejňovaných zápisů o své činnosti, a je to tak správně.  Výbor kontrolní to však odmítá, i když nechápu, proč se tak rozhodl.

Takže závěrem: Současný jednací řád zastupitelstva by určitě vyžadoval doplnění o povinnost informovat veřejnost Hrabové  o tom, co naše výbory na svých jednáních projednaly.

Snahy o „utajování“ těchto informací jsou pro mě dosti nepochopitelné. Mám celkem podrobné informace o současných členkách kontrolního výboru a zcela jim důvěřuji.  Zastupitelé je vybrali velmi dobře. Takže nechápu jejich záporný postoj ke zveřejňování zápisů z jejich jednání. Rád bych se seznámil s důvody jejich rozhodnutí. 

14. 3. 2019    V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum