Navigace: Vladimír Slavík > Jednání rady MOb Hrabová v číslech

Jednání rady MOb Hrabová v číslech

 

Funkce radního je beze sporu časově velmi náročná. Rada se schází co 14 dnů. Pokud jednání trvá  2 hodiny, pak každý radní věnuje této činnosti ročně 50 hodin. Když k tomu připočteme čas nutný na přípravu, pak vskutku těmto zastupitelům není co závidět. Ti si svou odměnu  určitě zaslouží.

Prostudoval jsem si usnesení rady v letošním roce a vyšly mi tato čísla:

Do 26.10.2020 se uskutečnilo 21 zasedání, na kterých radní přijali 413 usnesení. Na  každé zasedání připadá v průměru 20 usnesení. Těmito  usneseními rada  o něčem buď  „rozhoduje“, nebo „schvaluje“, „souhlasí“ „nesouhlasí“ „pověřuje“nebo „bere na vědomí“. Nejvíce je usnesení typu„ rada rozhoduje“, následují usnesení  typu „rada bere na vědomí“.

O čem radní vlastně jednají? Provedl jsem statistické šetření a vyšly mi  pro letošní rok následující výsledky:

 Nejvíce času bylo věnováno problematice pozemků, řešení vlastnických a nájemních vztahů, věcných  břemen a různým žádostem investorů.  Na druhém místě to byla problematika bytového a nebytového hospodářství, nájemní  smlouvy a  údržba  bytového fondu. Na třetím místě to byla rozpočtová opatření, následovala údržba zeleně, ekologie, veřejné zakázky a různé organizační záležitosti.

Poměrně málo usnesení se vztahuje k ukládání úkolů komisím. Většinou šlo  o komisi výstavby, dopravy a ekologie, téměř žádná usnesení nebyla přijata  k těm ostatním. To mě dost překvapilo, vždyť komise jsou „prodlouženou rukou“ rady.  Možná je to způsobeno letošní kokonovirovou pandemii.

Podle zákona o obcích je rada výkonným orgánem obce a ze své činnosti se zodpovídá zastupitelstvu. Proto v programu jednání  každého zastupitelstva je vždy bod o  schvalování činnosti rady. Zastupitelé zde mají příležitost vyslovit svůj eventuální nesouhlas  s některým usnesením rady  nebo žádat o  podrobnější vysvětlení. Doposud se tak děje jen výjimečně.  Z toho je možno usuzovat na bezchybnou činnost našich radních.

6.11.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma