Navigace: Vladimír Slavík > Klimatický summit OSN v New Yorku

Klimatický summit OSN v New Yorku

 

Jelikož mě tato problematika  velice zajímá,  sledoval jsem v televizi celý průběh tohoto jednání. Hned v úvodu mě překvapil obsah projevu  generálního tajemníka OSN pana Guterrese. Nezakrytě a bez standartního  politického „mlžení“  zdůraznil vážnost situace a naznačil možné fatální důsledky probíhajících klimatických změn. Stejné názory měli i další řečníci.

Na všechny přítomné zapůsobilo emocionální  vystoupení mladé Švédky Grety Thunbergové,  která obvinila současnou generaci včetně politiků z nečinnosti. Vyčítala jim  jejich nezájem o ekologii a o životní prostředí s negativními následky pro budoucí generace.  Působivá byla tato  její věta: „Vykládáte nám jen pohádky o ekonomickém růstu, jste zlí lidé“.

Reakce na tento summit jsou rozporuplné. Účinné řešení negativních důsledků „uhlíkové stopy“ by znamenalo významné omezení současného „blahobytu“ obyvatel všech ekonomicky vyspělých států. Značné finanční prostředky by se musely vložit do příslušných technických i jiných opatření v Africe, Asii a v Jižní Americe.  A do toho se politikové Evropy a USA příliš nehrnou.

Ale asi není jiné řešení. Je to aktuální téma i pro tuzemské politiky, novináře, politology a další povolané osoby. Mým oblíbeným zdrojem informací je Český rozhlas plus, kde v uplynulých hodinách k tomuto problému zaujal  konkrétní stanovisko můj oblíbený novinář Ivan Hoffman a geolog Václav Cílek. Oba dva věcně a přesvědčivě vysvětlili vážnost situace i pro region střední Evropy.

Ze všech těchto informací  jsem pochopil následující skutečnost. Situace se změnou klimatu je vážná a řešení je v rukou nás všech.

A opět se vracím do Hrabové. I zde se rozhoduje  na tom  našem malém "písečku“ o budoucnosti příštích generací.

Například v následujících případech.

1.  Po zrušení uhelného prádla Dolu Paskov  jsme měli možnost rozhodnout o budoucím využití cca 20 ha prostoru na jihu Hrabové.  Při tomto rozhodování jsme nevzali v úvahu ekologické dopady a místo možného lesa jsme preferovali současný stav, tj. vodní nádrže. Jsou vskutku vodní nádrže z hlediska ekologie cennější než les?  Mám o tom značné  pochybnosti. Pokud je někdo opačného názoru, rád s tímto obhájcem vodních nádrží  tuto záležitost prodiskutuji. 

2. Velké problémy má naše generace  s likvidací  odpadů. Mimo ty domovní existují i jiné. Obaly různých komponent, dodávaných každým rokem  do nošovické automobilky, mají hmotnost přes 10 tis. t.   Jsou ze dřeva, z papíru  a z plastů. Po  roztřídění a dalších úpravách jsou použitelné jako palivo pro průmyslové pece. Ke zpracování se nabídla firma RPS Ostrava s tím, že příslušná provozovna bude na území Hrabové, což se setkalo s nesouhlasem zdejších obyvatel. Zpracování těchto odpadů v nedaleké provozovně OZO je z různých důvodů nereálné. Je tento postoj obyvatel Hrabové z hlediska „vyšších principů ekologických“ prozíravý? 

3.  Firma Silver projevila zájem zřídit v areálu Tajgy technologickou linku na odstraňování  nátěrů z vadných hliníkových automobilových disků. I tento záměr lze označit za ekologicky přínosný. Produktem této linky by byla surovina (hliník), jehož výroba z rud je vysoce neekologická.  Při dnešních technických možnostech by bylo možno tuto linku vybavit tak, aby neškodila zdejšímu životnímu prostředí. Přesto vznikl z řad  místních obyvatel proti této provozovně  značný odpor, který možná znemožní existenci tohoto záměru. Je i tento postoj obyvatel Hrabové z hlediska globální  ekologie prozíravý? 

Významným  ekologickým problémem  současné doby je používání fosilních paliv pro motory automobilů. Ekologové vidí řešení v přechodu na elektrický pohon. Není to pouze problém technologický, ale i politický. Záleží na „moudrosti“ obyvatelstva, zdali tuto alternativu podpoří. Bohužel, existuje skupina lidí, kteří elektroauta  odmítají. Aniž si to uvědomují, jejich postoje nejsou příliš moudré. Možná, že brzy se za to svým spoluobčanům budou omlouvat.

25.9.2019     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum