Navigace: Vladimír Slavík > Kolaps samosprávy v Hrabové?

Kolaps samosprávy v Hrabové?

 

Žiji již několik měsíců v izolaci ve svém bytě a čerpám informace o okolním dění pouze z internetu. Především sleduji webové stránky MOb Hrabová.  Z obsahu usuzuji, že jediným funkčním orgánem zůstala RMOb. Poslední usnesení je z 26.10. 2020, usnesení z 11. 11. 2020 nebylo doposud zveřejněno.

Zcela přerušily svou činnost komise rady. Poslední zápis z komise VDE je z 22.7.2020, z komise bytové z 22.10.2019, z komise pro děti a mládež z 24.2.2018, z komise kulturní z 20.1.2020, z komise zdravotní z 27.5.2020.  Komise pro občanské záležitosti a komise povodňová zápisy z neznámých důvodů nezveřejňují.

Zastupitelstvo se naposled  sešlo 7.10.2020 a na webových stránkách je o tomto jednání zápis. Ale stále chybí zápis z jednání zastupitelstva z 23.9. 2020! Přitom se tam jednalo o velmi závažných záležitostech.

Znepokojující je  nečinnost kontrolního a finančního výboru. Nazývám je „hlídacími psy"  zastupitelské demokracie. Finanční výbor se naposled sešel 7.6.2020, kontrolní výbor 11.6.2020.

Takže jediným nositelem aktuálních zpráv o dění v Hrabové jsou Hrabovské listy. Mé poděkování opět patří panu Ing. Janu Dvořákovi. I v tak těžké době se snaží jako šéfredaktor  HL informovat občany o dění a událostech v naší obci.  Již netrpělivě očekávám listopadové číslo.

Ještě několik slov ke zdejším  sociálním sítím. Postrádám u nich větší zamyšlení nad místními problémy a hlavně  náměty na  fungování orgánů naší samosprávy i  v této těžké době. Informace o zatoulaných pejscích a kočičkách nebo o růstu plevele na místních chodnících by měly ustoupit diskusím o  závažnějších  problémech současné Hrabové.  

16.11.2020          V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma