Navigace: Vladimír Slavík > Lidé traktory blokovali silnici v Žabni

Lidé traktory blokovali silnici v Žabni

 

Moravskoslezský deník přinesl zprávu, že 19.11.2020 se v Žabni uskutečnila protestní akce proti zpoplatnění silnice D 56 v úseku FM – Ostrava.  Několik desítek lidí a dva traktory  2 x po jedné hodině zastavili  na této silnici provoz.

Poslední akcí proti zpoplatnění byla v říjnu 2020  petice občanů „postižených“ obcí, která však nic nepřinesla.

Jedinou účinnou akcí proti  zpoplatnění byla   iniciativa občanů v Dobré. Zde se  již od 1. ledna 2019 jezdí po  silnici D 48 v úseku Frýdek Místek-Dobrá bez dálniční známky. Zasloužili se o to dva místní občané, Ing. Ervín Kožusznik a paní Vojtěška Gavlasová. Ve spolupráci s  pracovníky Ministerstva životního prostředí požádali o měření škodlivin, především částic PM 10 a benzo(a)pyrenu. Vlivem intenzivní automobilové dopravy byly povolené limity překročeny a následně bylo ministerstvem dopravy zpoplatnění zrušeno.  

Napadlo mě zjistit, jak se zrušené zpoplatnění promítlo do dopravní situace v Dobré.  Hledal jsem tuto informaci v místním časopise. Vychází měsíčně a o významných událostech pravidelně a podrobně informuje občany Dobré  starosta Ing. Jiří Carbol. Jsou zde zmínky o parkování aut, o  opravách chodníků, o rekonstrukci železničního přejezdu, o čištění a kropení komunikací, o dopravním značení. Ale o vlivu zrušeného zpoplatnění na dopravní ruch v obci, resp. informaci o kontrolním měření škodlivin  jsem nenašel, což mě dost překvapilo.

20.11.2020     V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma