Navigace: Vladimír Slavík > Minulost a současnost samosprávy Hrabové

Minulost a současnost samosprávy Hrabové

 

Hned po osvobození v roce 1945 byl v Hrabové zřízen  Národní výbor, přeměněný v roce 1946 na Obvodní radu. Tyto tehdejší organizační  struktury města Ostravy  se změnily v roce 1954, kdy v  Hrabové vznikl  ObNV.  Těchto „obvodních národních výborů“  bylo tehdy v rámci města Ostravy zřízeno patnáct.

Další reorganizace nastala v roce 1957 a  Hrabová se stala součástí Okresního národního výboru  Ostrava venkov. Tento útvar byl zrušen v roce 1960 a Hrabová byla připojena k městskému obvodu Ostrava -  Zábřeh. A tak to zůstalo  až do svobodných voleb po sametové revoluci v roce 1989, kdy vznikla i  samospráva městského obvodu Hrabová.

Po tomto nezbytném úvodu přikročím k tomu podstatnému. Po celou dobu reálného socialismu se konaly komunální volby! Důvody tohoto počínání si  vysvětluji tím, že tehdejší „strana a vláda“ nevymyslela jiný způsob, jak vytvořit potřebné orgány, nezbytné pro řízení obcí a měst.

Pamětníci si pamatují na tehdejší „volby“ a na fungování tehdejší „lidosprávy“.  Tzv. volby byla velká fraška, kandidáti Národní fronty vždy získali 99,9 % hlasů. Pak bylo vždy schváleno to, co předložila příslušná „stranická skupina“ příslušného orgánu. Tzv. „poslanci“ důsledně drželi „hubu a krok“.

A nyní se přesunu do současnosti.  Nynější zákon o obcích a volební zákon patří mezi   nejvýznamnější, přijaté  po sametové revoluci. Umožňují v plném rozsahu realizovat v našich obcích zásady zastupitelské demokracie.

Ale, bohužel, těchto vymožeností není dostatečně využíváno. Samosprávné záležitosti jsou na okraji zájmu většiny občanů. Ti raději věnují svůj volný čas  různým současným radovánkám.

Někteří nynější zastupitelé se projevují podobně, jako „poslanci“ dřívějších Národních výborů před revoluci. Nemají žádnou potřebu „zpětné vazby“ a pouze se  zúčastňují  čas od času jednání zastupitelstva, kde většinou mlčí.  Pokud jsou členy orgánů zastupitelstva a rady, jen málokdy mají snahu seznamovat veřejnost se svými názory. A již vůbec nemají potřebu za ně bojovat.

Jak  tyto své  pesimistické poznatky mohu dokázat? Velice jednoduše. Stačí sledovat obsah obecních webových stránek a dalších  místních sdělovacích prostředků, především  Hrabova.info a FB.  Názory  na aktuální události v Hrabové od našich zastupitelů tam nacházím zcela výjimečně. Chovají se v tomto směru podobně, jako jejich předchůdci z dob reálného socialismu, důsledně drží „hubu a krok“.

Naši zastupitelé stále ještě nechápou svou zodpovědnost. Jsou to zvolení zástupci  občanů, kteří by měli  informovat své voliče o svých postojích a názorech na všechny důležité záležitosti v životě obce. A také, pokud jsou přesvědčeni o jejich správnosti, za ně  bojovat.

Ale i zde se „blýská na lepší časy“. Utvrzuje mě v tom skutečnost, že i mezi současnými zastupiteli Hrabové jsou i takoví, kteří sdílejí mé obavy  a snaží se o nápravu. Držím jim palce.

3. 3. 2019    V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum