Navigace: Vladimír Slavík > Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

Na zastupitelstvu města se jednalo i o Hrabové

 

Jedním z mých  „koníčků“ je  i čtení zápisů z jednání zastupitelstva našeho města. Jsou to zajímavé diskuse,  vystupují tam jak občané  města tak i městší  zastupitelé. Občané kritizují  leccos, hlavně stav životního prostředí, nedostatek parkovacích míst ve městě, některé nákladné investice atd. Dokonce i povinné čipování psů.  

Z řad zastupitelů vystupují hlavně ti opoziční se svými kritickými připomínkami, konkrétně  L. Semerák a V. Polák (Ostravak), J. Babka (KSČM), D. Witosz (Piráti) a další. Jejich připomínky směřují vesměs  do oblasti ekonomických aktivit města.

Někdy si pouštím i videozáznam, abych měl bližší představu o jednajících osobách.

Primátor Macura si počíná při řízení zastupitelstva s přehledem a jeho reakce na různé dotazy a připomínky svědčí o tom, že je velmi zkušeným politikem. Někdy dokonce dovede přiznat i různá pochybení v dřívějších  svých názorech, což není u politiků běžné.

Na  zastupitelstvu dne 18.9.2019 byly zmíněny i některé současné problémy Hrabové.

 Kupodivu k nim neměli připomínky představitelé našeho městského obvodu, ale jiní.

Konkrétně občan V. Rudel  hovořil o tom, že se v Ostravě  budují velmi nákladné investice a zapomíná se na opravy cest, chodníků a na další potřebné stavby. Mimo jiné zmínil i  kanalizaci v Hrabové  a pozastavil se nad tím, že její dostavba se posouvá o 4 - 6 let.

O kanalizaci  v Hrabové hovořil  i zastupitel L. Semerák (Ostravak).  Měl dotaz na náměstkyni Bajgarovou (ANO), proč se tato již dlouho připravovaná  a finančně krytá stavba odložila, a kdy se počítá s realizací. Odpovědi pro nepřítomnost náměstkyně Bajgarové se nedočkal.

Druhá  zmínka o Hrabové padla v souvislosti s materiálem č. ZM – M 8, „Pravidelná informace o stavu projektů v Průmyslové zóně Hrabová“ . Do diskuse se nikdo nepřihlásil.

Třetí zmínka o Hrabové se týkala materiálu č.  ZM – M 50. MOb Hrabová doporučuje prodej městského pozemku, který je v areálu  Restaurace Stodola a je využíván jako parkoviště pro hosty restaurace. Zastupitelstvo města s  tímto odprodejem nesouhlasí, preferuje se trvalý příjem z nájmu tohoto pozemku.

Komentář HN k jednání zastupitelstva města: Překvapilo mě, že k záležitostem Hrabové nevystoupil nikdo z vedení  naší obce.

U kanalizace by bylo možné zdůraznit skutečnost, že na rozdíl od jiných městských obvodů je náš obvod z hlediska celoměstských investicí a dotací dlouhodobě zcela opomíjen. Přitom dostavba kanalizace byla až do poslední chvíle považována občany Hrabové za schválenou.  Překvapilo mě, že  se za  kanalizaci v Hrabové  přimlouval  představitel opozice  Semerák  a ne zastupitelé ODS  Štěpánek a Nytra.  Jakoby neexistovala spolupráce místní skupiny ODS Hrabová s městskými představiteli této strany. Vždyť ODS v Hrabové tvrale vyhrává místní volby! A za zájmy Hrabové bojují jiní politikové. Tyto paradoxy si neumím  logicky vysvětlit. 

U Průmyslové zóny by bylo možné uvést stížnosti obyvatelstva Hrabové  na zápach, který uniká z některých provozoven a jehož příčiny jsou velmi liknavě odstraňovány.

Pokud jde o odprodej  městského pozemku v areálu Restaurace  Stodola, tak v tomto případě by měl  přítomný eventuální  představitel Hrabové mlčky souhlasit se stanoviskem města. Rodinné vazby starosty s touto restaurací  jsou  zde příliš nápadné. 

Snad se někdy dožijeme toho, že na zastupitelstvu města bude  veřejně vystupovat a hájit zájmy našeho obvodu i představitel naší samosprávy nebo některý místní aktivní občan.

1.10.2019      V.S.

 

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma, reklama PC fórum