Navigace: Vladimír Slavík > Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

Námět pro finanční a kontrolní výbor zastupitelstva

 

Podle mého názoru mají tyto výbory mimo jiné povinnosti také sledovat hospodárnost při zacházení s finančními prostředky městského obvodu.

Asi teď naštvu pana  starostu a pana tajemníka,  ale jeví se mi počet našich úřednic a úředníků v Hrabové příliš vysoký.

Toto své tvrzení opírám i o srovnání s nedalekou Starou Bělou, která má podobný počet obyvatel jako Hrabová.  

Po posledních volbách se stal ve Staré Bělé starostou pan RNDr. Mojmír Krejčíček a společně s tajemnicí  paní  Jarmilou Kaločovou vytvořili následující strukturu zdejšího úřadu:

Odbor finanční a správy majetku: dvě úřednice, J.P a Š.Ch.

Odbor stavebně správní: jeden úředník M.N.,  jedna úřednice K.Š. a  jeden mistr údržby P.Č.

Odbor sociální, organizační a vnitřních věcí: dvě úřednice H.J. a J.S.

Tajemnice úřadu:  J.K.

Tedy celkem 8  úřednických míst.  Počet úřednic a úředníků v Hrabové je 17.

A to ještě mají ve Staré Bělé matriku!

V rozpočtu na rok 2019 plánují ve Staré Bělé  pro činnost místní správy  pouhých 5 mil. Kč, v Hrabové pak neuvěřitelných   9,3 mil. Kč. Současný pan starosta Staré Bělé RNDr. Krejčíček vystudoval matematiku a kybernetiku, což může mít vliv i na tyto záležitosti.

Je možné, že webové stránky Staré Bělé nejsou v této záležitosti zcela přesné. Ale co když ano?  V každém případě bychom se měli nad těmito rozdíly zamyslet a hledat vysvětlení. Míním tím nejen občany, ale především členy kontrolního a finančního výboru. Jmenovitě Ing B. Rundta, Ing. K. Hrabovskou, Ing. V. Chlupatou, Ing. K Ospalíkovou, J. Kelnarovou, M. Slívu, Ing. R.Šupčíkovou a MUDr. R. Gromnicu, Ph.D.

12.11.2019       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma