Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (59)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (59)

 

Zasedání obecního výboru 5. června 1910.

Přítomno 15 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta informuje, že Jan Linhart neplní svůj slib a neplatí na své děti do Příbora 15 K měsíčně. Navrženo, aby proti Linhartovi bylo uplatněno právo exekuční. To může provést pouze poručník  dětí. Žádost o poručenství již byla zaslána do Příbora, kde děti bydlí.  Do robotárny Linhart dán být nemůže, protože pracuje a vydělává denně 4-5 K.

-Domovské právo uděleno Janu Chamrádovi a Ant. Stiborovi. Žádosti  obce Místku, aby domovské právo bylo přiznáno Aug. Kořínkovi se nevyhovuje, nutno dokončit všechna potřebná šetření.  Žádosti obce Hrabůvky, aby Laryš Ludvík byl přijat do obce Hrabové se nevyhovuje, bude nutno prozkoumat jeho trestní rejstřík. Žádost obce Horní Tošanovice na udělení domovského práva Fr. Dordovi v Hrabové se zatím odkládá. Bude nutno prošetřit, zda se nedopustil  policejních přestupků.

- Sděleno, že kostelní konkurenční výbor se usnesl, aby bylo požádáno c.k. hejtmanství o odklad vyfaření Hrabůvky z Hrabové.  Na kostele, faře  a hospodářských budovách je nutno provést opravy, které musí platit i Hrabůvka. Vyfaření se může uskutečnit  až po provedení  těchto oprav.

-Podána zpráva o projektu el. tramvaje. Je snaha, aby odbočka do Hrabové vedla až na horní konec k velkostatku.  Bude o tom uvědoměna  společnost místních drah v Brně a současně dohodnut odkup akcií jak obcí tak soukromníky.

Komentář HN: Několikrát ročně se obecní výbor zabýval udělovánim domovského práva.  Ze zápisů z jednání obecního výboru je zřejmá velká opatrnost.  Je to pochopitelné,  vždyť  následky neplnění občanských  povinností  občanů  s domovským právem  typu  Vlčka a Linharta velice zatěžovaly  obecní pokladnu.

19.10. 2020

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma