Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (60)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (60)

 

Zasedání obecního výboru 26. června 1910.

Přítomno 14 členů, schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Jednáno o přípisu c.k. hejtmanství ve věci  otvírání a zavírání obchodů. Usneseno obchody v Hrabové otevírat v létě ráno v 6 hodin a zavírat  v zimě ve 20 hodin a v  létě v 21 hodin.

-K přípisu c.k. hejtmanství, aby se na žádost „Zemské jednoty hostinských a výčepníků“ zavíraly hostince v létě ve 23 hodin usneseno, že v Hrabové se budou hostince zavírat jako doposud ve 22 hodin.

-Spolky lidumilné si stěžují na snížení počtu tanečních zábav. Následkem toho jsou nuceny pořádat tyto zábavy v okolních obcích. Žádostem se vyhovuje, počet zábav se zvyšuje ročně ze čtyř na pět. Jedná se o spolek Hasičský, Hospodářský, Haléřový, Sokolský, Lassalle, Cyklistický a Veteránský.

-Usneseno, aby vrby při domě č. 98 bylo povoleno skácet a prodat ve formě dražby. Dražbu uskuteční p. Kudělka a p. Dvorský. Vrby tam překáží tabuli s výstrahou proti prudké jízdě v obci.

-Obecní výbor bere na vědomí potřebu zvýšit počet učitelů pro I. třídu o jednoho.  Příčinou je zvýšený počet dětí.

-Karolina Ličková, neschopna pracovat, žádá o chudinskou podporu. Usneseno, aby jí byla poskytnuta podpora 2 K měsíčně.  

- Baluškové Marii, 75 let staré, bude z obecní pokladny poskytnuta podpora 5 k měsíčně.

Komentář HN:  Pokud jde o vrby,  které překážely tabuli z výstražným nápisem, bylo to v zatáčce Paskovské ulice v místě odbočky na ul. Jezdiště. Tam kdysi začínala obydlená část obce.  Není zcela zřejmé, kterým dopravním prostředkům byl zákaz „prudké jízdy v obci“ určen. Že by již automobilům? Za pozornost stojí vysoký počet tehdejších „lidumilných“ spolků, pořádajících taneční zábavy. Pokud jde o spolek Lassale, byl to předchůdce pozdější Dělnické tělocvičné jednoty. O taneční zábavy byl velký zájem, byl to jediný  zdroj peněžních příjmů pro tyto spolky. Dotace od obce tehdy ještě nebyly.

20.10.2020      V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma