Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (61)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (61)

 

Zasedání obecního výboru 31. července 1910.

Přítomno 12 členů, schůzi řídil starosta, zapisoval Fr. Bartoník.

-Podle výnosu c.k. hejtmanství se upravuje služný plat pro obvodního lékaře MUDr. Jindřicha Gráfa na 1 480 K a jízdní tarif na 712 K, celkem 1 540 K ročně. Do zdravotního výboru se volí J. Vogt, Fr. Bartoník a starosta obce.

-Vzat na vědomí přípis Brněnské společnosti místních drah, že nás navštíví ředitel této společnosti z příčiny projednání stavby el. dráhy do Hrabové.

-Projednány stížnosti na Fr. Šmytu. Je celý den v zaměstnání, jeho žena holduje alkoholu a nestará se o děti. Ty v obci kradou, poškozují rybníky a vypouští z nich vodu. Chlapec Robert kradl desky, u řezníka Knopa ukradl ze stolu 5 K, ze zahrady ovoce a polámal cenné stromky. Také házel kameny na poštovní vůz.  Jeho otec tyto stížnosti odbývá a proto je nutno ho a jeho rodinu z obce vypovědět. Starosta se pověřuje, aby toto na úřadech zařídil.

-Usneseno prodat v dražbě stromy, stojící  v úvoze při hranici s Hrabůvkou.

-Usneseno prodat I. Raškovi obecní pozemek za jeho stodolou, a to za cenu 20 hal za 1 m/2.

-Usneseno schválit kominickému mistru Palánovi tento ceník: Za vymetení obyčejného nebo ruského komína v přízemí 14 hal, v patře 20 hal. Za vymetení komína u pekaře a uzenáře 25 hal. Za úklid sazí 10 hal. Za vyčistění sporáku a trub 14 hal.

-O přijetí do obce žádá Michal Krucler ze Závodí.  Žádost je sepsána v jazyku německém. Usneseno požádat Kruclera, aby podal žádost v jazyku českém.

-Svolává se komisionální řízení za účelem schválení kabelového vedení elektrického z Vítkovic k vodárenským pumpám v Hrabové.Obec bude zastupovat starosta za přítomnosti majitelů pozemků, pod kterými kabel povede.

Komentář HN:  Tyto zápisy vypovídají o různých zajímavostech ze života našich předků  před cca 100 lety. Mnoho záležitostí bylo řízeno c.k. hejtmanstvím v Mor. Ostravě, včetně platu tehdejšího  obvodního lékaře.  Pravděpodobně se na něj přispívala  i místní obecní pokladna. Veškerá činnost byla regulována tehdejší legislativou a předpisy, a to včetně plateb za vymetání  komínů. Ty musel schválit  obecní výbor. V oblasti prodeje a koupě obecního majetku  se ve velkém rozsahu využívala veřejná dražba.

21.10.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma