Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (72)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (72)

 

Zasedání obecního výboru 11. června 1911.

-Do volební komise pro volby do Říšské rady za český katastr jsou zvoleni p. Jan Chlupatý, Fr. Lička a Štěpán Němec. Náhradníky jsou p. Jan Frýdek a Ant. Adámek.  Pro německý katastr zvoleni Ant. Míček, Jos. Záviský a Jan Šodek. Náhradníci jsou Teofil Míček a Ferd. Kunčar.

-Jednáno o zakoupení dvou plemenných býků, a to podle nového nařízení  a směrnic Zemského výboru. Výběrem licencovaných býků jsou pověřeni p. Jan Chlupatý a Fr. Lička a Fr. Petr. Nejprve bude zakoupen jeden, později druhý.

-Oprava lávek přes Ostravici. Nutno vyměnit nahnilá prkna a zpevnit piloty pod lávkami. Na pravém břehu je nutno lávku prodloužit.  Zvolená delegace ( starosta a Jan Vogt) požádá ratimovskou továrnu o laciný prodej dřeva. Dozor nad opravou budou mít  Jan Chlupatý, Fr. Lička a Jan Vogt.

-Obecní výbor doporučuje ke kladnému vyřízení  při dalším jednání na školních  úřadech  žádost učitele pana Zdeňka Olivy na definitivní ustanovení učitelem II. třídy  na zdejší škole.

-Jednáno o úpravě příkopu při silnici na hranici s Hrabůvkou. Výběh z kanálu se upraví z cementového betonu tak, aby výška hráze byla v úrovni otvoru kanálu. Svah od upravené hrázky bude vydlážděn kamennou dlažbou, spojenou cementovou maltou.

-Obec Ratimov oznamuje, že souhlasí s placením školného ve výši 312 K za děti ze Závodí, a to na roky 1911 až 1913.

- Obecní louka  na kopečku u nového hřbitova se najímá Beatě Mutinové za 3 K ročně na 3 roky. Aby nebyl ohrožen plot hřbitova, dovoluje se pouze pastva koz.

Komentář HN: Za zamyšlení stojí rostoucí  germanizace  původního českého obyvatelstva. Národnostní dělení se projevovalo i u voleb do Říšské rady.  Skupina místních obyvatel se hlásila z německé národnosti. Důvody byly především ve snaze rodičů  o zabezpečení dětí. Německy mluvící lidé měli možnosti lepšího uplatnění v okolních fabrikách, především ve Vítkovických železárnách. Čech zde nemohl být mistrem nebo úředníkem, pouze dělníkem.

3.11.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma