Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (73)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (73)

 

Zasedání obecního výboru 16. července 1911.

Přítomno 14 členů, schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Za hojné účasti zdejších chovatelů dobytka se jednalo o koupi druhého plemenného obecního  býka a o hrazení výloh na jeho výživu. Subvence státu je 300 K. Prvně  koupený býk nebyl pro jeho nízký věk licencován. Proto bude zakoupen býk druhý, a to od Pelucha z Paskova za cenu 410 K. Oba býci budou chováni ve chlévě u p. Fr. Petrové v č. 23. Cena za ošetřování se stanovuje na 600 K ročně  za každého býka.

-Jednáno o tom, zda poplatky za chov býků mají býti vybírány i od chovatelů dobytka ze Závodí. Řeka Ostravice po většinu roku znemožňuje přístup krav k býkům. Bude dořešeno později.

- Usneseno, aby obecní policista provedl soupis psů a vydal číslované známky. Návrh na poplatek ze psů nebyl schválen.

-Starostenskému sboru bude oznámen požadavek, aby se zamezilo rychlé jízdě automobilů přes obec,  a aby se projednalo placení výloh za kropení silnic proti prachu při jízdě automobilů.

Komentář HN: Pochopitelně mě zaujala problematika plemenných býků.  Asi to byla v té době veledůležitá záležitost. Vžyť kravky byly téměř v každém stavení a mléko, smetana, máslo a sýry patřily meźi základní potraviny. Tomu odpovídaly i vysoké náklady  za nákup  plemenného  býka  a na jejich ošetřování.  Plat starosty byl v roce 1911 400 K ročně  a za opatrování býka se platilo 600K!  Pochopitelně se na těchto nákladech podíleli všichni místní chovatelé krav. Jiné "starosti" měli občané Hrabové v roce 1911, jiné v rocr 2020.

4.11.2020          V.S. 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma