Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (75)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (75)

 

Zasedání obecního výboru 10. září 1911.

-Jednáno o prodeji pozemku při obecním domě č. 16, kde má být  konečná zastávka el. tramvaje v Hrabové. Pozemek má hodnotu  3 K za čtvereční metr. Jelikož Hrabová chce tramvajové společnosti vyjít vstříc, tak souhlasí  s cenou 1 K s podmínkou, že obec obdrží 15 akcií za minimální cenu. Pokud se tak nestane, stanovuje se cena na 2 K za m čtvereční.

-Zástupce obce v kostelním výboru p. J. Vogt oznamuje, že kostelní výbor žádá po obci zvýšení platu varhaníkovi z 300 K na 500 K ročně. Varhaník požádal o zvýšení proto, že platby ze strany faráře Mohapla jsou velmi nízké. Obecní výbor tuto žádost zamítá,  protože varhaník je vyučený řemeslník (obuvník) a může si ve volném čase, kterého má hodně, přivydělávat.

-Pivní inspektorát v Brně oznamuje, že poplatek za výběr pivní dávky  se snižuje z 5 % na 3,5 % z čistého výnosu.

-Vrchní c.k. lékař dr. Kaan požaduje, aby byla pro obecní nemocnici opatřena  zvláštní nosítka pro nakažlivé nemoci, a to z příčiny nebezpečí cholery. Usneseno objednat tato nosítka bezodkladně u firmy Fiala-Maroš za cenu 45 K.

Komentář HN: Opět byla na pořadu schůze stavba el. tramvaje  do Hrabové. Měla to být odbočka z hlavní trati, vedoucí do Nové Bělé.  Je zmiňována zastávka u dnešního Statku a konečná stanice cca 500 m jižněji u  tehdejší do obecního domku č. 16.  Byla zde kovárna a obchod.

6.11.2020          V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma