Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (76)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (76)

 

Zasedání obecního výboru 1. října 1911.

Přítomno: 14 členů, schůzi řídil pan starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Informace p. starosty o jednání s ředitelem Společnosti místních drah v Ostravě v záležitosti prodeje obecního pozemku u obecního domu č. 16 pro konečnou stanici el. dráhy.  Výbor se usnesl takto: podmínky výhodného prodeje, sjednané obecním výborem na poslední schůzi, platí 1 rok. Kdyby do té doby nebyla dráha až k domku č. 16 dostavěna, pozbývá toto ujednání platnost. Zároveň se požaduje, aby na dráze byla mimo osobní dopravu možná i doprava zboží. Další jednání o el. dráze povede komise ve složení Ludv. Staněk, Jan Chlupatý, Jan Vogt, Fr. Bartoník. Ant. Adámek, Jos. Kudělka, Inocenc Raška a Rud. Černý. Obecní výbor komisi ukládá, aby se požadovalo toto: Nápisy ve vagonech a v obci budou nejprve v jazyce českém a teprve  pak v jazyce německém, provozní personál musí být znalý českého jazyka slovem i písmem. To všechno proto, aby byl v obci klid a pokoj zachován a aby obyvatelstvo tento podnik podporovalo.

-Do svazku obecního jest přijata Marie Šotková, vdova po Ant. Šotkovi, matka Roberta, Marie, Berty, Teodora, Josefa  a Aloise Šotka.

Komentář HN: Opět  bylo jednáno především o el. dráze. Ze zápisu vyplývá, že zde byly  i obavy z posílení německého živlu, obavy národnostní. Proto ta preference  češtiny nejenom v nápisech, ale i u zaměstnanců dráhy. Národnostní problémy  a  konfliktní vztahy mezi obecní radou a místním farářem i měly tehdy velkou důležitost. Dnešní priority jsou zcela jiné, 

7.11.2020        V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma