Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (77)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (77)

 

Zasedání obecního výboru 29. října 1911.

Přítomno 16 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk, zapisoval Fr. Bartoník.

-Projednány dva projekty el. dráhy do Hrabové, a to projekt „Brněnské společnosti místních drah“ a projekt vídeňské společnosti „Gesellschaft für die Bahn“. V prvém projektu se plánují  tyto zastávky (ze strany od Hrabůvky): Na rozcestí při č. 54, u obchodu  p. Lipiny, u hostince „U Lípy“, při gruntu Gerolta č. 25 a u obecního domku č. 16. Druhý projekt má tyto zastávky: Na hranici s Hrabůvkou  u domku Měkýše č. 181, v zatáčce u obchodu p.  Lipiny, u nové školy a při Turandově hostinci. Usneseno požadovat tyto zastávky: Na hranici s Hrabůvkou při usedlosti č. 54, na zatáčce poblíž obchodu p. Lipiny, u nové školy, při hostinci „U Lípy“a na znamení při hostinci Chlupatého a u  gruntu Gerolta č. 25. Konečná stanice bude u obecního domku č. 16. Kolejnice při výjezdu z rolnických usedlostí budiž opatřeny bočními dubovými trámy, aby se při přejezdu nepoškodila kola povozů. Na návrh p. Adámka usneseno doptat se v Mar. Horách a v Nové Vsi dle zkušeností s tramvají  tam nabytých, na co je nutno myslet a co je důležité.

-Na žádost sl. učitelky G. Martincové usneseno, aby jí bylo vypláceno ročně 150 K bytného a otopného.

-Ant. Krčmářovi, vrátnému ratimovské továrny, bylo c.k. místodržitelstvím v Brně uděleno právo státního občana rakouského. Má se dostaviti na na c.k. hejtmanství k přísaze poddanské.

-Zemským výborem bylo pro roky 1912 až 1914 povoleno vybírat dávky z lihovin takto: 2 K z hl  piva, 4 K z hl kořalky do 33%, 8 K z kořalky do 66%, 12 K z kořalky přes 66%, 15 K z hl čistého lihu a u vína 50 % ze státní potravinářské daně z vína.

-Karlu Geroltovi za používání cesty k lávkám bude ročně jako náhrada vypláceno 6 K. Toto usnesení platí na 3 roky. Cesta bude udržována na náklady obce.

-Došel dopis od firmy „Mähr Ostrauer EA Gesellschaft“, která nabízí el. vedení přes Hrabovou pro potřeby obyvatelstva. Usneseno požádat o bližší podmínky.

Jednáno o příplatku 8 K pro porodní babičky. Tento příplatek bude vyplácen pouze v případě, že porodní babičky se prokaží písemným dokladem, že pro chudobu rodiny jim  za pomoc při porodu nebyla poskytnuta žádná odměna.

Komentář HN: Plány na el. dráhu do Hrabové dostávají konkrétní podobu. Měla vést po Paskovské ulici (asi po její levé straně) s konečnou stanicí  na horním konci obce u obecního domku č. 16.  Možná, že v roce 1911 se to jevilo reálně, automobilový provoz byl tehdy minimální.

8.11.2020      V.S.

 

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma