Navigace: Vladimír Slavík > Naše obec v období před 1. sv. válkou (78)

Naše obec v období před 1. sv. válkou (78)

 

Zasedání obecního výboru 12. listopadu 1911.

Přítomno 17 členů. Schůzi řídil starosta Ludvík Staněk. Zapisoval Fr. Bartoník.

-Pan starosta oznamuje, že ředitel Brněnské společnosti místních drah p. Weber přijede do Hrabové k jednání  o použití pozemků pro el. dráhu za příkopem u silnice. Bude dbáno na minimální zábor pozemků privátních.

Zemským výborem bylo v roce 1900 nařízeno, aby okr. silnice byly 12 m široké a na každé straně poskytnou majitelé pozemků bezplatně  pro potřeby silnice 1 m.  Obecní výbor se proto usnáší, aby všechny ploty kolem silnice byly upraveny na vzdálenost 7 m od silničního hřebenu. Pokud by někde vznikla majetková újma, obecní výbor vrátí peníze za dřívější neoprávněné prodeje. Všem, kteří se postarali o zlepšení silnice (zasypání děr a kaluží) obec po po projednání  každé žádosti tyto náklady nahradí.

Jestliže pro el. dráhu bude někde potřebný soukromý pozemek, bude společnost místních drah jednat zvlášť s každým majitelem. Co se týče pozemku pro konečnou stanici  domku č. 16, trvá původní dohoda. Žádá se 15 akcií za původní cenu a pak bude cena obecního pozemku  pro potřeby el. dráhy 1 K za čtvereční  metr.

Ředitel společnosti požaduje, aby obec podpořila jejich žádost o státní subvenci. Pokud tím nevznikne obci žádná finanční újma, tak tato žádost bude podpořena.

-Projednán rozpočet na rok 1912. Potřeba jest 9 404,75 K, úhrada jest 4 941,22 K. Nedostává se 4 463,53 K. Placených daní jest 8 358,15 K. Uhrazení schodku se provede přirážkou k daním  54 %. Potřebné schválení u Zemského úřadu projedná starosta.

-Částka 12 K za mši posvícenskou se platit nebude.

- Každoroční sbírka dětí, konaná  na Dětský den 12. prosince  ve prospěch České komise pro ochranu zanedbaných dětí se konat nebude. Obecní výbor na ty účely poskytne 20 K.

-Hasičskému sboru bude na  příští rok poskytnuta dotace 100 K.

Komentář HN:  Ze zápisů z těchto jednání soudím, že  na sklonku  roku  1911 se v Hrabové hojně diskutovalo o stavbě el. dráhy. Detaily se projednávaly i na jednáních obecního výboru.  Tehdejší vedení Hrabové tuto stavbu všemožně podporovalo. Proč tento záměr nebyl uskutečněn, to se dozvíme z příštích zápisů ze zasedání obecního výboru. Zapisovatel p. nadučitel Fr. Bartoník pečlivě zaznamenával vše, o čem se tehdy jednalo.

9.11.2020       V.S.

 
© vladimirslavik.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky zdarma